POMEMBNO OBVESTILO Bodite pozorni na spremenjene podračune za plačilo trošarin in okoljskih dajatev.

Navodila, pojasnila in smernice

Opozorilo

Navodila, pojasnila in smernice, ki jih izda Finančna uprava Republike Slovenije, se objavljajo na spletni strani v skladu z drugim odstavkom 13. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15) in niso pravni vir.

Navodila

Pojasnila

Navodila

Pojasnila

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH