Tarifni ukrepi in protidamping

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Temeljni elementi za določitev uvoznih dajatev in drugih ukrepov so carinska tarifa, poreklo blaga in carinska vrednost. Na višino uvoznih dajatev vplivajo tudi nekateri tarifni ukrepi kot so: tarifne opustitve in tarifne kvote ter zunanjetrgovinska ukrepa: protidamping in izravnalna dajatev.

Tarifne opustitve predstavljajo izjemo od običajne obravnave blaga, saj za neomejeno količino omogočajo popolno ali delno oprostitev plačila običajnih uvoznih dajatev, ki se uporabljajo za uvoženo blago. Takšne ugodnosti se uvedejo le začasno in zaradi specifičnih gospodarskih pogojev, ki morajo biti v splošnem interesu Unije.

Tarifna kvota je uvedena za določeno količino ali vrednost blaga, ki se lahko uvozi v določenem obdobju po znižani carinski stopnji. Ko je ta količina presežena, se blago še vedno lahko uvaža, vendar zapade plačilu običajne carinske stopnje. Vsak uvoznik ima pravico do uveljavljanja ugodnosti teh ukrepov, če izpolnjuje predpisane pogoje. V Evropski skupnosti obstajata dva sistema upravljanja s kvotami; po prednostni obravnavi prispelih zahtevkov za črpanje količine kvote in po sistemu uvoznih dovoljenj.

Protidampinški in izravnalni ukrepi so del instrumentov trgovinske zaščite. Oblikovani so z namenom odpravljanja dampinga in/ali subvencioniranja, ki sta najpogostejši obliki nelojalne trgovinske prakse. Protidampinška in/ali izravnalna dajatev (v obliki dajatve ali zaveze) dvigneta izvozno ceno dampinškega in/ali subvencioniranega izdelka na raven, na kateri industriji Unije ne povzroča več škode in tako ponovno vzpostavi normalne tržne pogoje.

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

MENI
SKRIJ
NA VRH