Davek na dediščine in darila

Novice

Opis

Davek obdavčuje premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Predmet obdavčitve je tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od pravne ali fizične osebe kot darilo, ali dediščino, ki se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.

Za premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine (tudi vrednostni papirji in denar), premoženjske in druge stvarne pravice. Kot darilo se šteje tudi volilo.

Obrazci

Obrazce lahko oddate tudi elektronsko prek sistema eDavki.

Kratka navodila z učnim videom o pridobitvi in prevzemu digitalnega potrdila, prijavi in vstopu v eDavke.

Če želite sodelovati v nagradni igri, se vam za en istovrstni oddan obrazec preko eDavkov dodeli srečka, s katero se potegujete za nagrado v višini 10.000 EUR.