Kontakti

Informiranje DDV

Za telefonska vprašanja s področja DDV je vzpostavljen enoten klicni center za celoten FURS.

T: 08 200 1002

Zavezanci bodo na ta način enostavneje dostopali do informacij, ki jih potrebujejo pri pravilnem in pravočasnem izpolnjevanju davčnih obveznosti.

 

Tehnična pomoč uporabnikom

Sektor za centralno pomoč uporabnikom
Mednarodni prehod 2 b, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 297 6800
F: 05 297 6764
E: sd.fu(at)gov.si

Od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure podpora za vse informacijske sisteme FURS.

Vse dni v tednu in 24 ur dnevno dežurna tehnična pomoč za informacijske sisteme povezane s carinami.

 

Prijave kršitev

Prijavite kršitev – prijava je lahko tudi anonimna

Katere informacije posredovati?

V prijavi je potrebno navesti  čim bolj natančne podatke o kršitvi, saj le ti omogočajo učinkovito in uspešno izvedbo postopka na podlagi podane prijave.

Prijavitelje prosimo, da pri prijavi:

  1. navedejo čim več podatkov o kršitelju
  2. na kratko opišejo kršitve (podatki o vrsti kršitve ter datumu in kraju kršitve),
  3. priložijo morebitna dokazila, ki kažejo na sum storitve kršitve (na primer fotografije, listine, podatke o pričah, …. 

Kam posredovati informacije?

Posamezniki lahko vse informacije glede kršitev carinske in davčne zakonodaje posredujejo Finančni upravi RS in sicer:

  • po elektronski pošti na naslov prijave.fu(at)gov.si
  • na anonimni telefon 080 11 22
  • po pošti na naslov Finančni urad Murska Sobota, Slomškova ulica 1, 9001 Murska Sobota
  • osebno na najbližjem finančnem uradu v času uradnih ur 

Anonimni telefon je odzivnik, kjer se izjava posameznika zgolj posname, ni pa se mogoče pogovoriti z uradno osebo Finančne uprave RS.

Obrazec za prijavo kršitev:  

Varovanje tajnosti vira prijave

Zakon o finančni upravi določa, da je uradna oseba dolžna varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij. Tako se podatki o prijavitelju ne smejo posredovati, prijava pa je lahko tudi anonimna.

Lažna prijava

Fizična oseba, ki da lažno prijavo, se v skladu z 38. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru kaznuje s 500 EUR globe. V posebno hudih primerih se ob zakonsko izpolnjenih pogojih kriva ovadba v skladu z 283. Kazenskega zakonika šteje za kaznivo dejanje, ki se kaznuje z zaporom do dveh let.

 

Varstvo osebnih podatkov

Posameznik lahko uveljavlja svoje pravice, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov.

Generalni finančni urad
Šmartinska 55
1000 Ljubljana

T: 01 478 38 00
F: 01 478 39 00
E: dpo.furs(at)gov.si

 

Predstavniki za odnose z javnostmi

Generalni finančni urad
Odnosi z javnostmi
Šmartinska 55
1000 Ljubljana

Za komuniciranje so v Finančni upravi RS pristojni predstavniki za odnose z javnostmi:

Barbara Škrinjar
T: 01 478 3920
E: mediji.fu(at)gov.si

Stojan Glavač
T: 01 478 2787
E: mediji.fu(at)gov.si

Vesna Rehar
T: 01 478 2933
E: mediji.fu(at)gov.si