KAZALO STRANI ISKALNIK FIKSEN MENI A+  POVEČAVA Aa  PISAVA ABARVNA SHEMA ZNAKOVNI JEZIK IN ZVOK RSS YOUTUBE
Natisni

Finančna uprava RS bo do konca leta nekajkrat pripravila brezplačno izobraževanje o davčnih blagajnah za zavezance.

več

Zloženka o davčnih blagajnah

več

Finančna uprava Republike Slovenije je v sredo, 5. 8. 2015 zapečatila poslovni prostor - gostinski lokal zavezancu, pri katerem je bila ugotovljena...

več

Nakazilo na TTR v 30 dneh od datuma vročitve odločbe

več
 

Izobraževanje Davčne blagajne

Finančna uprava RS bo do konca leta pripravila več izvedb brezplačnega izobraževanja o davčnih blagajnah za zavezance. Izobraževanje bo potekalo v Ljubljani in Mariboru: o Zakonu o davčnem potrjevanju računov, zavezancih za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov in postopkih davčnega potrjevanja računov.  več

Obvestila o delovanju IS FURS

Obvestila o delovanju informacijskih sistemov Finančne uprave RS (ODIS-FU). Vse informacije o novostih in morebitnih težavah informacijskih sistemov so po novem objavljene na enem mestu. več

Uvoz blaga prek pošte

Za poštne pošiljke iz tretjih držav morajo biti ob uvozu opravljene carinske formalnosti. Kupci naj prek pošiljatelja zagotovijo, da je v pošiljki račun, ker se tako bistveno skrajša čas carinskega postopka in prejemnik hitreje prejme pošiljko. več

Enkraten odpis dolgov

Finančna uprava RS do konca oktobra sprejema vloge za enkraten odpis davčnih obveznosti. Gre za davčne obveznosti fizičnih oseb do državnega proračuna, ki so na dan 31. december 2014 zapadle za več kot 12 mesecev in v skupnem znesku ne presegajo 50 EUR. več

Delo na črno

Pomembno je, da se vsi zavedamo posledic dela in zaposlovanja na črno, predvsem posamezniki, ki v teh primerih niso ustrezno zavarovani in zaščiteni. Delo in zaposlovanje na črno imata negativne posledice tudi za državno blagajno in razdeljevanje socialnih transferjev. več

Mednarodno obdavčenje

V razmerah čedalje večje globalizacije svetovnega gospodarstva in vse pogostejšega pretoka kapitala, dela ali poslov izven države, v povezavi s čimer je tudi težnja zavezancev za davek po optimizaciji davčnih obveznosti vse večja, je uporaba različnih mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na davčno področje, vse bolj pomembna in aktualna. več

Davčne blagajne in VKR

Uvedba davčnih blagajn je eden od ukrepov zmanjšanja obsega sive ekonomije, povečanja javno finančnih prihodkov, učinkovitejšega pobiranja obveznih dajatev, pravičnejše porazdelitve davčnega bremena med zavezanci in večje zaščite potrošnikov. več

FATCA

1. julija 2014 je začel veljati Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA. več

Prodaja zarubljenih premičnin

Zarubljene premičnine se praviloma prodajo na javni dražbi, lahko pa se prodajo tudi neposredno po dolžniku, z zbiranjem ponudb, z neposredno pogodbo ali s komisijsko prodajo. več

 
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%