KAZALO STRANI ISKALNIK FIKSEN MENI A+  POVEČAVA Aa  PISAVA ABARVNA SHEMA ZNAKOVNI JEZIK IN ZVOK RSS YOUTUBE
 • Izobraževanje Davčne blagajne

  Finančna uprava RS bo do konca leta pripravila več izvedb brezplačnega izobraževanja o davčnih blagajnah za zavezance. Izobraževanje bo potekalo v Ljubljani in Mariboru: o Zakonu o davčnem potrjevanju računov, zavezancih za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov in postopkih davčnega potrjevanja računov.  več

 • Davčno opismenjevanje mladih

  Davčna pismenost je ena od komponent finančne sposobnosti. Obvladovanje temeljnih znanj na področju davkov lahko pomembno vpliva na dvig ravni finančne pismenosti in davčne kulture. Pomembno je, da vsi skupaj spodbujamo družbeno odgovorno poslovno obnašanje in dobre poslovne prakse. več

 • Delo na črno

  Pomembno je, da se vsi zavedamo posledic dela in zaposlovanja na črno, predvsem posamezniki, ki v teh primerih niso ustrezno zavarovani in zaščiteni. Delo in zaposlovanje na črno imata negativne posledice tudi za državno blagajno in razdeljevanje socialnih transferjev. več

 • Mednarodno obdavčenje

  V razmerah čedalje večje globalizacije svetovnega gospodarstva in vse pogostejšega pretoka kapitala, dela ali poslov izven države, v povezavi s čimer je tudi težnja zavezancev za davek po optimizaciji davčnih obveznosti vse večja, je uporaba različnih mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na davčno področje, vse bolj pomembna in aktualna. več

 • Davčne blagajne in VKR

  Uvedba davčnih blagajn je eden od ukrepov zmanjšanja obsega sive ekonomije, povečanja javno finančnih prihodkov, učinkovitejšega pobiranja obveznih dajatev, pravičnejše porazdelitve davčnega bremena med zavezanci in večje zaščite potrošnikov. več

 • FATCA

  1. julija 2014 je začel veljati Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA. več

 • Prodaja zarubljenih premičnin

  Zarubljene premičnine se praviloma prodajo na javni dražbi, lahko pa se prodajo tudi neposredno po dolžniku, z zbiranjem ponudb, z neposredno pogodbo ali s komisijsko prodajo. več

 • Obvestila o delovanju IS FURS

  Obvestila o delovanju informacijskih sistemov Finančne uprave RS (ODIS-FU). Vse informacije o novostih in morebitnih težavah informacijskih sistemov so po novem objavljene na enem mestu. več

 • Uvoz blaga prek pošte

  Za poštne pošiljke iz tretjih držav morajo biti ob uvozu opravljene carinske formalnosti. Kupci naj prek pošiljatelja zagotovijo, da je v pošiljki račun, ker se tako bistveno skrajša čas carinskega postopka in prejemnik hitreje prejme pošiljko. več

 • Podelitev posebnega statusa

  Davčni zavezanci (predvsem velike gospodarske družbe), ki izpolnjujejo predpisane pogoje, lahko od 9. 10. 2015 dalje podajo vlogo za pridobitev posebnega statusa zaradi spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti in zmanjšanja administrativnih bremen finančnega nadzora. več

 • CRS

  Svet OECD je 15. julija 2014 sprejel OECD standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih za namene obdavčevanja in Večstranski sporazum med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih, ki ga je Slovenija podpisala 29. oktobra 2014. več

 • Davčne blagajne in VKR

  Uvedba davčnih blagajn je eden od ukrepov zmanjšanja obsega sive ekonomije, povečanja javno finančnih prihodkov, učinkovitejšega pobiranja obveznih dajatev, pravičnejše porazdelitve davčnega bremena med zavezanci in večje zaščite potrošnikov. več

 • Izobraževanje Davčne blagajne

  Finančna uprava RS bo do konca leta pripravila več izvedb brezplačnega izobraževanja o davčnih blagajnah za zavezance. Izobraževanje bo potekalo v Ljubljani in Mariboru: o Zakonu o davčnem potrjevanju računov, zavezancih za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov in postopkih davčnega potrjevanja računov.  več

 • e-Vročanje

  Finančna uprava RS bo pravnim osebam in fizičnim osebam z dejavnostjo od 2. 1. 2016 dalje začela dokumente postopoma vročati elektronsko prek sistema eDavki. Fizične osebe bodo imele glede tega možnost izbire. več

 • REK obrazci po 1. 1. 2016

  Finančna uprava RS bo v sodelovanju z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pripravila brezplačno predstavitev novosti v zvezi s predlaganjem REK obrazcev po 1. 1. 2016.  več

 • Delo na črno

  Pomembno je, da se vsi zavedamo posledic dela in zaposlovanja na črno, predvsem posamezniki, ki v teh primerih niso ustrezno zavarovani in zaščiteni. Delo in zaposlovanje na črno imata negativne posledice tudi za državno blagajno in razdeljevanje socialnih transferjev. več

 • Neplačniki in nepredlagatelji

  Finančna uprava RS javno objavlja seznam davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi. Namen objave je krepitev davčne kulture, izboljšanje plačilne discipline ter povečanje prostovoljnega, pravilnega in pravočasnega obračunavanja in plačevanja davčnih obveznosti. več

 • Mednarodno obdavčenje

  V razmerah čedalje večje globalizacije svetovnega gospodarstva in vse pogostejšega pretoka kapitala, dela ali poslov izven države, v povezavi s čimer je tudi težnja zavezancev za davek po optimizaciji davčnih obveznosti vse večja, je uporaba različnih mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na davčno področje, vse bolj pomembna in aktualna. več

 • Prenos gotovine

  Če nameravate potovati v EU ali iz EU odpotovati z gotovino v znesku 10.000 evrov ali več (ali enakovrednem znesku v drugi valuti), je dobro poznati pravila, ki urejajo prenos gotovine preko meje.  več

 • Potovanje po EU

  Če potujete v drugo državo EU, je dobro vedeti, kaj smete vzeti s seboj. Za nekatere stvari, kljub načeloma prostemu pretoku blaga, veljajo določene omejitve.  več

 • Najpogosteje uvoženi izdelki

  V preglednici so zbrani izdelki, ki se najpogosteje uvažajo iz tretjih držav. Podani so podatki o carinskih stopnjah in drugih dajatvah, ki se obračunajo ob sprostitvi blaga v prost promet.  več

 • Živila

  Pri vnosu osebnih pošiljk mesa in mlečnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov, rib, jajc in ostalih živil živalskega izvora v EU, veljajo stroge omejitve, določene v Uredbi Komisije (ES) št. 206/2009.  več

 • Oprostitve

  Katere vrste blaga je treba prijaviti, kakšne so oprostitve ter vrednostne in količinske omejitve za blago ob prihodu s potovanja v državah, ki niso članice EU?  več

 • Hišne živali

  Če se na potovanje odpravljate z vašim hišnim ljubljenčkom, je dobro poznati pravila, ki urejajo netrgovske premike hišnih živali.  več

 • Davčno opismenjevanje mladih

  Davčna pismenost je ena od komponent finančne sposobnosti. Obvladovanje temeljnih znanj na področju davkov lahko pomembno vpliva na dvig ravni finančne pismenosti in davčne kulture. Pomembno je, da vsi skupaj spodbujamo družbeno odgovorno poslovno obnašanje in dobre poslovne prakse. več

 • Zloženka o davčnih blagajnah

  V zloženki o davčnih blagajnah opisujemo kratko in jedrnato: kaj so blagajne, kdo jih mora imeti, kakšna je časovnica uvajanja, kdaj je prehodno obdobje, kakšni so stroški in olajšave.  več

 • Vozila z novimi oznakami

  Finančna uprava RS je 30. junija 2015 prevzela v uporabo šest novih označenih osebnih vozil. To so prva vozila s prednostjo, označena z napisom FINANČNA UPRAVA.  več

 • Kontakti za medije

  Za novinarska vprašanja so vam na Generalnem finančnem uradu na voljo predstavniki za odnose z javnostmi. več

 • FURS na kanalu YouTube

  Finančna uprava RS na kanalu YouTube objavlja kratke videoposnetke s področja svojega dela, precej vsebin pa je namenjenih ranljivim skupinam in so na voljo v znakovnem jeziku.  več

 • Obveščanje o novostih

  RSS je tehnologija, ki vas samodejno obvešča, da je na spletnih straneh, ki jih želite spremljati, objavljena nova vsebina. Tako vam ni treba vsakokrat obiskati posameznih spletnih strani in preverjati, kaj je novega. To lahko storite takrat, ko vas program odjemalec RSS obvesti o novostih. več

Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%