POMEMBNO OBVESTILO Protikorona ukrepi - PKP5 (od 24. 10. 2020 dalje).

POMEMBNO OBVESTILO S Finančno upravo lahko poslujete na daljavo.

Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT

Opis

0d 1. februarja 2020 do 31. decembra 2020 bo v odnosih med EU in Združenim kraljestvom veljalo prehodno obdobje. V tem času bo Združeno kraljestvo še vedno del enotnega trga in carinske unije. Pogoji poslovanja podjetij z Združenim kraljestvom se ne bodo spremenili.

Brexit in prehodno obdobje

  • Na podlagi sporazuma o izstopu  (Uradni list EU, C 384, z dne 12. 11. 2019) bo od 1. februarja 2020 do 31. decembra 2020 veljalo prehodno obdobje.
  • V tem prehodnem obdobju bo pravni red EU še naprej še naprej veljal tudi v Združenem kraljestvu. Pogoji poslovanja podjetij se ne bodo spremenili. Še naprej bodo veljala enaka trgovinska in vsa carinska pravila kot pred 1. februarjem 2020.
  • V prehodnem obdobju, od 1. februarja 2020 do 31. decembra 2020, se bosta EU (Evropska komisija) in Združeno kraljestvo pogajala o prihodnjem trgovinskem sporazumu in prihodnjih odnosih.

Obvestila FURS ter Evropske komisije v zvezi z izstopom združenega Kraljestva iz Evropske Skupnosti na področju carin, trošarin, neposrednih davkov in DDV.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH