Davčni postopek

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Davčni postopek je posebni upravni postopek, ki ureja pobiranje davkov, pravice in obveznosti zavezancev za davek ter drugih udeležencev v davčnem postopku in varovanje podatkov. Urejen je v Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2), čeprav tudi nekateri zakoni, ki urejajo obdavčenje, vsebujejo posamezne postopkovne določbe.

ZDavP-2 na eni strani omogoča zavezancem za davek učinkovito uveljavljanje njihovih pravic in možnosti popravljanja njihovih napak. Finančni upravi nalaga tudi dolžnost, da zavezancem za davek pomaga pri izpolnjevanju njihovih obveznosti in jih ustrezno informira. Po drugi strani pa zakon daje Finančni upravi tudi močna orodja v boju proti davčnim utajam in drugim nezakonitim praksam, ter omogoča mednarodno izmenjavo informacij in možnost sodelovanja z davčnimi organi drugih držav članic EU.

ZDavP-2 ureja tudi podpisovanje upravnih aktov in drugih dokumentov v upravnem postopku, ki se izdelajo v elektronski obliki in njihovo vročanje v elektronskem izvirniku ali fizičnem prepisu. Na podlagi določbe 84.a člena ZDavP-2 zadošča, da izvirnik dokumenta, ki je izdelan in podpisan v elektronski obliki, hrani Finančna uprava, zavezancu pa se lahko vroča fizični prepis dokumenta (natisnjena kopija). Fizični prepis dokumenta ima enako dokazno vrednost kot izvirnik v elektronski obliki.

MENI
SKRIJ
NA VRH