POMEMBNO OBVESTILO Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije.

eDavki - elektronsko davčno poslovanje

Storitve in obrazci

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

E-STORITVE
pripomočki in programi

Portal eDavki je informacijski sistem Finančne uprave Republike Slovenije, ki se uporablja za elektronsko poslovanje s finančno upravo. Omogoča udobno, preprosto in varno oddajanje davčnih obrazcev ter prejemanje dokumentov, ki jih vroča finančna uprava (eVročanje). Uporaba (oddajanje obrazcev in prejemanje dokumentov) portala je za poslovne subjekte obvezna. Poslovni subjekt (SP in PO) vstopi v portal eDavki s kvalificiranim digitalnim potrdilom za zaposlene.

Vstop v portal eDavki s kvalificiranim digitalnim potrdilom

Za celovito uporabo (vlaganje vlog in prejemanje dokumentov) portala eDavki potrebujete primerno opremo in ustrezno digitalno potrdilo. Postopek pridobitve kvalificiranega digitalnega potrdila si lahko ogledate na portalu eDavki. Izberete lahko eno izmed štirih kvalificiranih digitalnih potrdil (SIGEN-CA, POŠTA®CA, AC-NLB, HALCOM CA).

Zakoniti zastopnik podjetja (nosilec dejavnosti, direktor, prokurist,…), ki vstopa v portal eDavki s kvalificiranim digitalnim potrdilom za zaposlene, ima sistemski dostop do profila podjetja. Ostale uporabnike, ki vstopajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom za zaposlene, mora zakoniti zastopnik podjetja notranje pooblastiti za delo z obrazci znotraj portal eDavki. Postopek notranjega pooblaščanja.

Vstop v portal eDavki z uporabniškim računom fizične osebe

Fizična oseba lahko vstopi v portal z uporabo uporabniškega imena (davčna številka) in gesla. Če ima fizična oseba registrirano dejavnost, lahko z uporabniškim računom dostopa tudi do profila svoje dejavnosti. Navedeno pomeni, da lahko za svojo dejavnost oddajate in pregledujete obrazce v portalu eDavki tudi z uporabo tabličnega računalnika in mobilne naprave. Za registracijo uporabniškega računa potrebujete elektronski naslov, davčno številko, številko informativnega izračuna dohodnine (IID) ali kodo. Če številke IID nimate, potem izberite polje 'Nimam IID – pridobi kodo'. Na poštni naslov, ki ga imate v evidencah FURS, vam bo poslana koda, s pomočjo katere boste aktivirali uporabniški račun.

Omejitve uporabe portala eDavki, če vstopite z uporabniškim računom fizične osebe:

  • Do profila svoje dejavnost dostopate kot fizična oseba, ki je zunanji pooblaščenec in ima pravice za delo z obrazci znotraj portala eDavki. Ker je v obeh primerih ista davčna številka, vam na podlagi tega dejstva avtomatično dodelimo vse zunanje EDP pravice.
  • Dostopate lahko do profilov pooblastiteljev, ki imajo status fizične osebe in v njihovem imenu oddajate obrazce, vendar le v primeru, če so vas zunanje pooblastili kot fizično osebo. Nimate pa dostopa do profilov svojih pooblastiteljev, ki imajo status pravne osebe ali status fizične osebe z dejavnostjo in do profilov pooblastiteljev, ki so zunanje pooblastili vašo dejavnost.

Pomni

Poslovni subjekti so dolžni uporabljati portal eDavki za vlaganje in za prejemanje dokumentov. Če nimate potrebne opreme za vstop v portal eDavki, lahko določite pooblaščenca.

Pooblaščanje

Portal eDavki omogoča tudi enostaven prenos pooblastil za elektronsko davčno poslovanje v imenu zavezanca na druge osebe. Možnosti pooblaščanja je veliko in so podrobno opisana na portalu eDavki.

Ali ste vedeli?

Za potrebe elektronskega vročanja prek portala eDavki, ki je obvezno za vse poslovne subjekte, lahko z obrazcem eVrocanje-POS sporočite enega ali več elektronskih naslovov, kamor želite prejemati informativna sporočila o elektronsko odloženih dokumentih v portal eDavki. Če tega ne storite, prevzamete nase odgovornost, da boste redno vstopali v portal eDavki in preverjali ali ste v portal eDavki prejeli informativno sporočilo (obrazec eVrocanje-Obv).

Več o tem

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH