Dohodnina - Dohodek iz kapitala

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Po Zakon o dohodnini (ZDoh-2) se dohodki fizične osebe glede na njihovo naravo obravnavajo različno. Dohodek iz zaposlitve; dohodek iz dejavnosti, pri katerem se dohodek ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov; dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in dohodek iz prenosa premoženjske pravice ter drugi dohodki se v načelu obdavčujejo tako, da se vključujejo v letno dohodninsko napoved oziroma prek letne davčne osnove, sintetično prek progresivnih stopenj in ob upoštevanju davčnih olajšav. Dohodki iz kapitala pa se od leta 2006 dalje ne vključujejo več v letno dohodninsko napoved, ker se izračunana in plačana dohodnina od navedenih dohodkov šteje za dokončni davek. Ti dohodki se obdavčujejo z dohodnino po proporcionalni stopnji, ki je načeloma 25 % (v letu 2020 in 2021 27,5 %, v letu 2019 in prej po 25 %) odstotkov, in brez upoštevanja davčnih olajšav.

Ne glede na to, pa se davčnemu zavezancu v odmernem letu 2022 daje možnost, da se odloči, da se njegovi dohodki iz kapitala in dohodki iz oddajanja premoženja v najem obdavčijo z dohodnino sintetično, tj. skupaj z vsemi dohodki fizičnih oseb, ki se vštevajo v letno davčno osnovo (tj. dohodek iz zaposlitve, dohodek iz dejavnosti, razen dohodka iz dejavnosti, če se davčna osnova od tega dohodka v davčnem letu ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in iz prenosa premoženjske pravice ter drugi dohodki), po progresivnih davčnih stopnjah in ob upoštevanju davčnih olajšav.

ZDoh-2 vključuje med dohodek iz kapitala:

  • obresti
  • dividende in
  • dobiček iz kapitala; za kapital se štejejo:
    • nepremičnina, ne glede na to, ali je bila odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju,
    • vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja
    • investicijski kuponi.

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Pravilniki

Povezani predpisi

NI POMEMBNIH DATUMOV
MENI
SKRIJ
NA VRH