e-Carina

Opis

Logo eCarina

Finančna uprava RS nudi na področju elektronskega poslovanja (carine, trošarine in okoljske dajatve) pravnim in fizičnim osebam dostop do sistema eCarina, ki omogoča uporabo nekaterih aplikacij ali izmenjavo elektronskih sporočil s pomočjo programske opreme pravnih ali fizičnih oseb. Poslovni procesi in specifikacije posameznih sistemov za ponudnike programske opreme so podani v podrobnejših opisih na tej strani.

Na portalu eCarina je možnost uporabe naslednjih brezplačnih aplikacij:

 • Pooblastila (urejanje podatkov o subjektih, pooblaščencih, uporabnikih in njihovih pravicah uporabe aplikacij oz. posameznih področij elektronskega poslovanja)
 • TARIC3 (nomenklatura, uvoz/izvoz, meursing, uredbe, protidamping/izravnalne dajatve, računsko – kontrolni modul, trendi tarifnih kvot SKP)
 • E-TROD (prijava zavezanca za področje trošarin in okoljskih dajatev, predložitev obračunov trošarine in obračunov s področja okoljskih dajatev, predložitev napovedi prejema trošarinskih izdelkov in napovedi odpreme trošarinskih izdelkov ter predložitev zahtevka za vračilo trošarine in zahtevka za vračilo okoljske dajatve)
 • EMCS (predložitev in potrditev elektronskega trošarinskega dokumenta)
 • eIzvršbe (pošiljanje predlogov za izvršbo)
 • Vpogled v instrumente zavarovanja (splošnih carinskih, trošarinskih in tranzitnih)
 • eIzvoz (vlaganje izvozne carinske deklaracije ni več možno od uvedbe novega izvoznega sistema SIAES2, dne 24.5.2023. Obstaja pa možnost vpogleda v deklaracije vložene pred 24.5.2023)

Evropske aplikacije

Poleg aplikacij znotraj portala eCarina so gospodarskim subjektom na voljo tudi brezplačne aplikacije, ki jih nudi Evropska komisija, in sicer:

EU portal za področje carinskih dovoljenj (Navodila za prijavo v evropski sistem carinskih odločb - CDS): sistem CDS je namenjen upravljanju s carinskimi odločbami/dovoljenji tako za gospodarske subjekte, kot za carinske organe.

Gospodarskim subjektom oz. njihovim predstavnikom je sistem CDS na razpolago preko portala za gospodarske subjekte (v nadaljevanju portal TP) in je namenjen interakciji med gospodarskim subjektom oz. njihovim predstavnikom na eni strani in carinskim organom na drugi strani. TP je namenjen vlaganju zahtevkov za pridobitev dovoljenj ter nadaljnjemu upravljanju s pridobljenimi dovoljenji (npr. upravljanje sprememb).

Evropska komisija je pripravila tudi navodila za gospodarske subjekte, ki so dostopna na spletni strani TAXUD GB (pod naslovom »Relevant background material«, točka 2: End-User Guide). Navodila so za enkrat na razpolago samo v angleškem jeziku. Poleg navedenega so na voljo tudi kratka navodila v slovenskem jeziku (navodila za uporabo portala TP za področje carinskih dovoljenj - TP CDS).

EU portal za področje eAEO, INF, BTI, REX, STI (ICS2) in PoUS – Portal STP (Navodila za prijavo v portal za gospodarske subjekte): Portal STP predstavlja enotno komunikacijsko točko (uporabniški vmesnik) preko katere lahko gospodarski subjekti koristijo spletne storitve povezane:

 • z zahtevki in dovoljenji s področja pridobitve statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta (eAEO), 
 • s pridobitvijo dovoljenja zavezujoče tarifne informacije (eBTI), 
 • z vlaganjem zahtevkov za informativne liste (INF), 
 • z vlaganjem zahtevkov za registracijo izvoznika (REX),
 • z uvoznim nadzornim sistemom (ICS2) ter
 • z dokazili o carinskem statusu unijskega blaga (PoUS).

EU portal za področje mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah – Portal CBAM (Navodila za prijavo v portal CBAM): Portal CBAM je namenjen izvajanju obveznosti poročanja za namene mehanizma CBAM v prehodnem obdobju v okviru Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2023/1773 in predstavlja enotno komunikacijsko točko (uporabniški vmesnik) preko katere uvozniki CBAM blaga koristijo spletne storitve povezane z:

 • vlaganjem poročil CBAM,
 • upravljanje poročil CBAM (spreminjanje in popravljanje poročil CBAM),
 • pregledovanje poročil CBAM

Delovni program za Carinski zakonik Unije

V Carinskem zakoniku Unije je določeno, da se vsa izmenjava informacij med carinskimi organi ter med gospodarskimi subjekti in carinskimi organi in shranjevanje takšnih informacij izvaja z uporabo tehnik elektronske obdelave podatkov. Da bodo lahko gospodarski subjekti pravočasno prejeli tehnične informacije, ki jih potrebujejo za posodobitev svojih elektronskih sistemov oz. za povezavo z novimi ali nadgrajenimi elektronskimi sistemi, je Komisija pripravila delovni program GB v zvezi z razvojem in začetkom uporabe elektronskih sistemov. V delovnem programu je tako za vse države članice podrobneje opredeljeno nacionalno načrtovanje za sisteme, ki se razvijajo in uvajajo v določenih časovnih okvirih.

Pri vseevropskih sistemih:

 • nadgradnja novega informacijsko podprtega tranzitnega sistema (NCTS),
 • avtomatizirani izvozni sistem (AES),
 • avtomatizirani uvozni sistem  (AIS)
 • obvestilo o prispetju, obvestilo o predložitvi, deklaracija za začasno hrambo (NA,PN,TS)
 • garancijski sistem (GUM – komp 2)

države članice tudi določijo natančno časovnico uvedbe sistemov. Časovnica je objavljena na internet strani Komisije GB.

Dostop do portala eCarina

Uporabnik vstopa v portal eCarina preko portala eDavki. Vstop je možen z digitalnim potrdilom ali z davčno številko in geslom (pridobljeno preko portala eDavki). Podrobnejša navodila za vstop v portal eCarina preko portala eDavki si lahko preberete v uporabniških navodilih.

Prva prijava

V kolikor še niste izvedli postopka prve prijave na portalu eDavki sledite navodilom objavljenim na spletni strani eDavki - Registracija (durs.si).

Informacije pri uporabi portala eCarina nudi:

Sektor za centralno pomoč uporabnikom
Mednarodni prehod 2b, Vrtojba
5290 Šempeter pri novi Gorici
Telefon: 052976800
E-pošta: sd.fu(at)gov.si
Delovni čas:
Vsak dan od ponedeljka do petka, od 8.00 do 18.00

Izjava OLAF o varovanju zasebnosti

Evropska Komisija, Urad za preprečevanje goljufij (OLAF) sistematično kopira podatke iz virov, ki jih Komisija upravlja na podlagi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije in zbira v podatkovni bazi o uvozu, izvozu in tranzitu. Zbrane informacije se navadno nanašajo na podjetja, lahko tudi na posameznika. Več informacij o podatkih, ki jih Urad za preprečevanje goljufij zbira v bazi o uvozu, izvozu in tranzitu, je navedenih v Izjavi o varovanju zasebnosti.

DZH

PREBIVALCI
fizične osebe

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

MENI
SKRIJ
NA VRH