POMEMBNO OBVESTILO Bodite pozorni na spremenjene podračune za plačilo trošarin in okoljskih dajatev.

e-Carina

Opis

Finančna uprava RS nudi na področju elektronskega poslovanja (carine, trošarine in okoljske dajatve) pravnim in fizičnim osebam dostop do sistema eCarina, ki omogoča uporabo nekaterih aplikacij ali izmenjavo elektronskih sporočil s pomočjo programske opreme pravnih ali fizičnih oseb. Poslovni procesi in specifikacije posameznih sistemov za ponudnike programske opreme so podani v podrobnejših opisih na tej strani.

Na portalu eCarina je možnost uporabe naslednjih brezplačnih aplikacij:

 • Pooblastila (urejanje podatkov o subjektih, pooblaščencih, uporabnikih in njihovih pravicah uporabe aplikacij oz. posameznih področij elektronskega poslovanja)
 • eIzvoz (možnost vlaganja izvozne carinske deklaracije, pregled vloženih deklaracij, tiskanje SIL, prejem potrditve izstopa blaga)
 • TARIC3 (nomenklatura, uvoz/izvoz, meursing, uredbe, protidamping/izravnalne dajatve, računsko – kontrolni modul, trendi tarifnih kvot SKP)
 • E-TROD (prijava zavezanca za področje trošarin in okoljskih dajatev, predložitev obračunov trošarine in obračunov s področja okoljskih dajatev, predložitev napovedi prejema trošarinskih izdelkov in napovedi odpreme trošarinskih izdelkov ter predložitev zahtevka za vračilo trošarine in zahtevka za vračilo okoljske dajatve)
 • EMCS (predložitev in potrditev elektronskega trošarinskega dokumenta)
 • eIzvršbe (pošiljanje predlogov za izvršbo)
 • Vpogled v instrumente zavarovanja (splošnih carinskih, trošarinskih in tranzitnih)

Evropske aplikacije

Poleg aplikacij znotraj portala eCarina so gospodarskim subjektom na voljo tudi brezplačne aplikacije, ki jih nudi Evropska komisija, in sicer:

 • EU portal za področje carinskih dovoljenj (navodila za prijavo v evropski sistem carinskih odločb - CDS): sistem CDS je namenjen upravljanju s carinskimi odločbami/dovoljenji tako za gospodarske subjekte, kot za carinske organe.

  Gospodarskim subjektom oz. njihovim predstavnikom je sistem CDS na razpolago preko portala za gospodarske subjekte (v nadaljevanju portal TP) in je namenjen interakciji med gospodarskim subjektom oz. njihovim predstavnikom na eni strani in carinskim organom na drugi strani. TP je namenjen vlaganju zahtevkov za pridobitev dovoljenj ter nadaljnjemu upravljanju s pridobljenimi dovoljenji (npr. upravljanje sprememb).

  Evropska komisija je pripravila tudi navodila za gospodarske subjekte, ki so dostopna na spletni strani TAXUD GB (pod naslovom »Relevant background material«, točka 2: End-User Guide). Navodila so za enkrat na razpolago samo v angleškem jeziku.
   
 • EU portal za področje eAEO, INF, BTI in REX – Portal STP (Navodila za prijavo v portal za gospodarske subjekte): Portal STP predstavlja enotno komunikacijsko točko (uporabniški vmesnik) preko katere lahko gospodarski subjekti koristijo spletne storitve povezane z zahtevki in dovoljenji s področja pridobitve statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta (eAEO), s pridobitvijo dovoljenja zavezujoče tarifne informacije (eBTI), z vlaganjem zahtevkov za informativne liste (INF) ter spletne storitve povezane z vlaganjem zahtevkov za registracijo izvoznika (REX).

Dostop do portala eCarina

Uporabnik vstopa v portal eCarina na podlagi digitalnega potrdila in gesla, ki ga ob prijavi digitalnega potrdila v sistemu eCarina prejme na prijavljen elektronski naslov.

Prva prijava

V kolikor še niste izvedli postopka prve prijave se le ta izvede tako, da se v skladu z navodilom (Navodilo) izpolni Pooblastilo - obrazec za dodelitev in preklic pooblastil na portalu eCarina.

Pravilno izpolnjeno in s strani ustrezne osebe podpisano pooblastilo se pošlje skenirano na elektronski naslov sd.fu(at)gov.si.

Na podlagi tega pooblastila je določena oseba (pooblaščenec za e-poslovanje), ki bo s strani pravne osebe/fizične osebe pooblaščena za prijavo dodatnih uporabnikov, torej oseb, ki smejo v njenem imenu vstopati v portal eCarina in uporabljati aplikacije ter izmenjevati elektronska sporočila.

Podrobnejša navodila za urejanje pooblastil dodatnih uporabnikov si lahko preberete v uporabniških navodilih.

Izjava OLAF o varovanju zasebnosti

Evropska Komisija, Urad za preprečevanje goljufij (OLAF) sistematično kopira podatke iz virov, ki jih Komisija upravlja na podlagi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije in zbira v podatkovni bazi o uvozu, izvozu in tranzitu. Zbrane informacije se navadno nanašajo na podjetja, lahko tudi na posameznika. Več informacij o podatkih, ki jih Urad za preprečevanje goljufij zbira v bazi o uvozu, izvozu in tranzitu, je navedenih v Izjavi o varovanju zasebnosti.

PREBIVALCI
fizične osebe

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

MENI
SKRIJ
NA VRH