KAZALO STRANI ISKALNIK FIKSEN MENI A+  POVEČAVA Aa  PISAVA ABARVNA SHEMA ZNAKOVNI JEZIK IN ZVOK RSS YOUTUBE

Plačevanje davkov in drugih dajatev

Storitve in obrazci

PREBIVALCI
fizične osebe

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

E-STORITVE
pripomočki in programi

 

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse

Opis

Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) je pristojna za pobiranje obveznih dajatev in izterjavo drugih denarnih nedavčnih obveznosti (v nadaljevanju: obvezne dajatve), ki so prihodek proračuna države, proračunov občin, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZPIZ) in posredno proračuna Evropske unije.

Zavezanci plačujejo obvezne dajatve v skladu s Pravilnikom o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov na račune, ki so odprti pri Banki Slovenije. Za plačevanje obveznih dajatev, ki pripadajo enemu samemu prejemniku in katerih nadzornik za plačevanje in evidentiranje plačanih obveznih dajatev je FURS, vodi Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) prehodne davčne in prehodne carinske podračune po posameznih prejemnikih. Za plačevanje obveznih dajatev, ki pripadajo več prejemnikom, vodi UJP zbirne prehodne podračune. S prehodnih davčnih in prehodnih carinskih podračunov se vračajo preveč ali napačno plačane obvezne dajatve, ki so bile plačane ali razporejene na te podračune.

Za pravilno prepoznavanje plačnika, vrste obvezne dajatve in nadzornika morata biti pri plačilu obvezne dajatve na plačilnem nalogu navedena aktiven podračun JFP skupine A, ki je objavljen v Registru transakcijskih računov, ki ga vodi AJPES, in referenca prejemnika.

Pri plačevanju dajatev FURS-u je namen plačila mogoče izraziti z izbiro predpisanega računa in ene od možnih referenc:

 1. referenco na izbrano dajatev,
 2. referenco na več vrst dajatev,
 3. referenco na izvršilni naslov.

Pri prostovoljnem plačilu (pred uvedbo izvršbe) obveznih dajatvah zavezanci z referenco na plačilnem nalogu določijo vrsto dajatve ali pa izberejo način plačila s katerim poravnajo več vrst dajatev, in sicer tako da, združijo obveznosti, ki pripadajo isti javnofinančni blagajni oziroma istemu IBAN računu:

PDP – proračun države

SI56 01100-8881000030

referenca SI19 DŠ-99996

PDP – ZPIZ

SI56 01100-8882000003

referenca SI19 DŠ-99996

PDP – ZZZS

SI56 01100-8883000073

referenca SI19 DŠ-99996

212 PDP – občine

SI56 01EZR-888OBČ00kk

referenca SI19 DŠ-99996

Pri plačilu točno določene dajatve, je potrebno za vsako vrsto dajatve izpolniti samostojen plačilni nalog z referenco na izbrano dajatev v obliki SI 19 DŠ-XXXXX. Oznake dajatev so objavljene v podrobnejših opisih.

UPN je namenjen izvrševanju  plačilnih transakcij v evrih, v dobro prejemnikov plačil na območju SEPA. Plačilni nalog UPN/SEPA predstavlja uvedbo enotnega standarda za vsa kreditna plačila, ki temelji na SEPA shemi za kreditna plačila ter prinaša prednosti in racionalizacijo, saj lahko uporabniki pri vseh plačilih uporabljajo le en sam obrazec, tako v papirni kot v elektronski obliki. Posebnost obrazca je Referenca – oznaka SI oz. RF in koda namena – identifikacija namena.

Preverite lahko datume zapadlosti za naslednje davčne obveznosti oziroma dajatve:

 • nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (samo za fizične osebe)
 • davek od premoženja
 • dohodnina od dobička iz kapitala
 • dohodnina od dohodka iz oddajanja premoženja v najem
 • dohodnina od obresti na denarne depozite
 • davek od dobička od odsvojitve IFI

Preverite odpremo vaše odločbe PREVERITE

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

 •  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269 z dne 10. 10. 2013)
 •  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 343 z dne 29. 12. 2015)
 •  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L št. 343 z dne 29. 12. 2015)
 •  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (UL L št. 69 z dne 15. 3. 2016)

 

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Pravilniki

Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%