Delam in prejemam dohodke v tujini

Davčna obveznost posameznika je odvisna od njegovega statusa (rezident, nerezident). Rezidenti Slovenije so zavezani za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki jih dosegajo v Sloveniji in v tujini. Nerezidenti pa so zavezani za plačilo dohodnine od dohodkov z virom v Sloveniji. Kadar ima posameznik v Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče, kjer živi tudi njegova družina, delo pa opravlja v tujini, se šteje za rezidenta Slovenije.

Podrobnejše informacije o davčnih obveznostih rezidentov v zvezi z dohodki iz zaposlitve so objavljene na spletni strani finančne uprave, v podrobnejšem opisu Zaposlitev v tujini pri tujem delodajalcu in v zloženki Mednarodna obdavčitev posameznika.

Dohodke iz delovnega razmerja oziroma pokojnine, dosežene v tujini, mora rezident Slovenije napovedati:

Ali ste vedeli?

Plačani davek v tujini se v izogib dvojni obdavčitvi pri odmeri slovenske (akontacije) dohodnine poračuna, tako, da rezident v Sloveniji doplača le morebitno razliko med tujo in slovensko dohodnino.

Če želi rezident Slovenije uveljavljati odbitek v tujini plačanega davka tudi pri poračunu dohodnine na letni ravni, mora odbitek uveljavljati tudi v ugovoru IID, in če mu ta ni izdan, v letni napovedi za odmero dohodnine do 31. 7. tekočega leta za preteklo leto.

Oprostitev plačila davka se upošteva v izdanem IID, če je davčni zavezanec (rezident) uveljavljal oprostitev v napovedi za odmero akontacije dohodnine in je davčni organ priznal oprostitev v odločbi, izdani na podlagi te napovedi.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH