Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Obvestila FURS ter Evropske komisije

 

Opis

Trdi brexit po koncu prehodnega obdobja ni izključen. Do njega bi prišlo, če EU in Združeno kraljestvo do konca prehodnega obdobja ne bosta sklenila novega sporazuma trgovini in prihodnjih odnosih. V primeru takega neurejenega izstopa bi veljala pravila, kot so opisana po vsebinskih področjih v nadaljevanju.

Področje carine

Vpliv izstopa ZK iz EU na carinsko področje

Na spletni strani Evropske komisije, Generalnega direktorata za obdavčenje in carinsko unijo so objavljene informacije za gospodarske subjekte, s katerimi jih želi Evropska Komisija opozoriti vpliv izstopa ZK iz EU na področje carin, posrednih davkov ter prepovedi in omejitev.

Carine in posredno obdavčevanje

Ko bo ZK zapustila EU, bo postala tretja država. Zato se od trenutka izstopa pravila EU na področju carine in posrednega obdavčevanja za ZK ne bodo več uporabljale. Blago, vneseno na carinsko območje EU iz ZK ali izneseno iz carinskega območja EU, bo predmet carinskega nadzora, carinske kontrole ter ustreznih carinskih dajatev. Dovoljenja pooblaščenih gospodarskih subjektov (AEO) in druga dovoljenja za carinske poenostavitve, ki jih izdajo carinski organi ZK, ne bodo več veljavna na carinskem območju EU. Pri uvozu blaga iz ZK, se bo v skladu z Direktivo o DDV obračunal DDV, medtem ko bo DDV pri izvozu iz EU oproščen.

Podrobnejše informacije so objavljene v dokumentu Evropske komisije.

Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije brez dogovora na področju carinskih postopkov.

Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije brez dogovora na področju izvoza.

Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije brez dogovora na področju carinskega dolga in carinske tarife.

Sporočilo za gospodarske subjekte

S sporočilom je FURS obvestil gospodarske subjekte s potrebnimi informacijami za pripravo na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT (FURS).

Predstavitev francoske carinske službe

S predstavitvijo o vplivu izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT na carinske postopke med Francijo (oziroma EU) in Združenim kraljestvom, se želi pripraviti gospodarske subjekte na nove zahteve ob prečkanju meje med Francijo (oziroma EU) in Združenim kraljestvom.

Začasni carinski režim v Združenem Kraljestvu (ZK) v primeru izstopa ZK iz EU brez dogovora

Ko bo ZK zapustila EU, bo postala tretja država. Blago, vneseno na carinsko območje ZK iz EU bo predmet carinskih dajatev. ZK je na svoji spletni strani objavila začasni carinski režim (carinske stopnje za EU proizvode uvožene v ZK) v primeru izstopa ZK iz EU brez dogovora.

V primeru izstopa ZK iz EU brez dogovora se bodo pri uvozu v ZK plačevale različne stopnje carinskih dajatev za blago iz EU in za blago iz ostalega sveta. Začasne carinske stopnje in kvote bodo v veljavi 12 mesecev, potem bo vlada po posvetovanju z gospodarstvom uvedla trajni carinski režim.

Seznam blaga, za katerega bodo v veljavi začasne carinske stopnje in kvote, je objavljen na vladni strani ZK.

Za EU blago, ki ni zajeto v seznamu, velja carinska stopnja 0 %. V sklopu začasnega carinskega režima bo 88 % celotnega uvoza v ZK prostega carinskih dajatev.

Sproščanje v prost promet po postopkih 42 in 63

Izstop Združenega Kraljestva iz EU bo vplival tudi na izvajanje postopkov 42 in 63. Z izstopom Združenega Kraljestva iz EU ne bosta več mogoča postopka 42 in 63 za blago namenjeno v Združeno Kraljestvo. Združeno Kraljestvo bo postalo tretja država, zato dobava blaga po postopkih 42 in 63 v Združeno Kraljestvo kot namembno državo ne bo več mogoča. Davčni zavezanci iz Združenega Kraljestva ne bodo več mogli nastopati kot končni prejemniki, ki se v polje 44 deklaracije navedejo pod šifro Y041.

Izstop Združenega Kraljestva iz EU bo vplival tudi na uvoznike iz Združenega Kraljestva, ki uvažajo blago v Sloveniji po postopkih 42 in 63. Kot uvozniki iz druge države članice so za odobritev postopka 42 med drugim lahko imeli slovensko identifikacijsko številko za DDV ali pa so imenovali davčnega zastopnika za postopek 42. Z izstopom Združenega Kraljestva iz EU bodo uvozniki iz Združenega Kraljestva postali uvozniki iz tretjih držav. Za uvoznike iz tretjih držav se za odobritev postopkov 42 oz. 63 zahteva, da:

  • imajo slovensko identifikacijsko številko za DDV in
  • v Sloveniji imenujejo davčnega zastopnika.

Poudarili bi tudi, da gre v tem primeru za novo davčno zastopanje in da imenovanje davčnega zastopnika za davčnega zavezanca iz tretje države, ni enako morebitnemu obstoječemu davčnemu zastopanju za postopek 42 za davčnega zavezanca iz druge države članice. Davčna zastopanja za postopek 42, ki so bila odobrena uvoznikom iz Združenega Kraljestva, tako po izstopu Združenega Kraljestva iz EU ne bodo več veljavna.

Prepovedi in omejitve

Različna področja Evropske zakonodaje za nekatere vrste blaga predvidevajo, da njihov uvoz iz tretjih držav v EU oziroma izvoz iz EU v tretje države, odobri oziroma dovoli pristojni organ države članice EU. V večini primerov taka odobritev ni potrebna za pošiljke znotraj EU, saj je nadzor nad kontrolo ustreznosti blaga praviloma del carinske kontrole v EU.

Z izstopom ZK iz EU bo potrebna odobritev oziroma dovoljenje tudi za blago pri uvozu iz ZK v EU oziroma pri izstopu iz EU v ZK. Od tega dne tudi ne bodo več veljavna dovoljenja oziroma odobritve, ki so jih izdali organi ZK na podlagi Evropske zakonodaje.

Podrobnejše informacije so objavljene v dokumentu Evropske komisije.

Intelektualna lastnina

Izstop Združenega Kraljestva iz EU bo vplival tudi na področje uveljavljanja pravic intelektualne lastnine.

Z zahtevo za carinsko ukrepanje na ravni Unije, lahko imetnik pravice z eno zahtevo zaprosi, da carinske administracije več držav članic izvajajo poostren nadzor nad blagom, ki bi lahko kršilo njegove pravice intelektualne lastnine.
Z izstopom ZK iz EU se Uredba št. 605/2013 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov ne bo več uporabljala v ZK. 

  • Odločbe o zahtevah za carinsko ukrepanje na ravni Unije, ki so bile izdane v kateri od DČ razen ZK, bodo veljale naprej, vendar se ne bodo izvajale v ZK.
  • Odločbe o zahtevah na ravni Unije, ki so bile izdane v ZK, pa z dnem izstopa ZK iz UE prenehajo veljati. To pomeni, da morajo imetniki pravic, ki imajo trenutno veljavne odločbe, izdane s strani carinskih organov ZK, pred dnem izstopa ZK iz EU vložiti novo zahtevo v kateri koli drugi državi članici.

Podrobnejše informacije so objavljene v dokumentu Evropske komisije.

Ribiški proizvodi

Z izstopom Združenega Kraljestva iz EU bo Združeno Kraljestvo postalo tretja država. Za tretje države velja, da je pri vnosu ribiških proizvodov, ki izvirajo iz morskega ribolova, na ozemlje EU potrebno predložiti dokumentacijo iz sistema potrdil o ulovu, v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1005/2008. Podrobnejše informacije, katera dokumentacija mora biti predložena pri vnosu, izvozu in ponovnem izvozu iz/v tretje države, najdete na naši spletni strani Ribiški proizvodi.

Izvoz blaga z dvojno rabo

Izstop Združenega Kraljestva iz EU bo vplival tudi na področje izvoza blaga z dvojno rabo. Blago z dvojno rabo je blago, programska oprema in tehnologija, ki se lahko uporablja za civilne in vojaške namene. EU nadzoruje izvoz, tranzit in posredovanje blaga z dvojno rabo, kar prispeva k mednarodnemu miru in varnosti ter preprečuje širjenje orožja za množično uničevanje (WMD).

Skupna izvozna dovoljenja Unije (EUGEA) dovoljujejo izvoz blaga z dvojno rabo v določene namembne kraje pod določenimi pogoji. Z izstopom Združenega Kraljestva iz EU se bi pri izvoz blaga z dvojno rabo iz EU v Združeno kraljestvo zahtevalo izvozno dovoljenje. Z namenom olajšanja pretoka nadzorovanega blaga se zato predvideva sprejem Uredbe za dodajanje Združenega kraljestva na seznam držav, za katere velja splošno dovoljenje za izvoz blaga z dvojno rabo v celotni EU.

Podrobnejše informacije so objavljene v dokumentu Evropske komisije (DG TRADE) in Uredbi (EU) 2019/496 EP in Sveta z dne 25. marca 2019 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z izdajo splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo.

Preferencialno poreklo blaga

Združeno kraljestvo bo z dnem izstopa iz EU postalo »tretja država«. Od datuma izstopa dalje se za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljali sporazumi o prosti trgovini, ki jih je EU sklenila s posameznimi državami oziroma skupinami držav kot tudi ne avtonomni režimi, ki jih je EU sprejela enostransko. Materiali (blago) s poreklom iz Združenega kraljestva se bodo z dnem izstopa iz EU šteli kot materiali brez porekla, prav tako s temi materiali ne bo več možna kumulacija, kar pomeni, da bodo morala biti za pridobitev preferencialnega porekla izpolnjena pravila iz ustreznega seznama zadostnih obdelav ali predelav.

Podrobnejše informacije so objavljene v dokumentu Evropske komisije.

Tranzitni postopek

S 1. 1. 2021 bo Združeno kraljestvo (ZK) postalo polnopravna pogodbenica Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku (Konvencija STP). ZK bo do tega datuma imela dostop do carinskih sistemov EU, po tem datumu pa le do tistih sistemov, ki so potrebni za izvajanje konvencije STP, to so NCTS, CS/RD, CS MIS, SMS). Severna Irska bo tudi po 1. 1. 2021 del carinskega območja ZK, obenem pa bo uživala ugodnosti enotnega trga EU.

Za izvedbo skupnega tranzitnega postopka med EU in ZK po 1. 1. 2021 bo potrebna predložitev zavarovanja, ki bo veljavno tudi v ZK. Obstoječa splošna zavarovanja bo tako potrebno dopolniti na način, da se ZK črta kot država članica Unije in doda kot država skupnega tranzita.

Evropska Komisija je pripravila dokument, ki vsebuje glavne tranzitne scenarije po koncu prehodnega obdobja in pristopu ZK h Konvenciji STP in Konvenciji o poenostavitvi formalnosti v blagovni trgovini.

Področje trošarine

V času prehodnega obdobja, do 31. decembra 2020, se gibanje trošarinskih izdelkov med območjem Skupnosti in Združenim Kraljestvom, še vedno obravnava kot gibanje med državami članicami v skladu z Direktivo Sveta 2008/118/ES, na način režima odloga plačila trošarine z uporabo računalniško podprtega sistema (EMCS) oziroma v režimu gibanja s plačano trošarino med državami članicami.

Od 1. januarja 2021 bodo gibanja trošarinskih izdelkov med Združenim Kraljestvom in območjem Evropske Skupnosti predmet carinskih formalnosti, ki se izvajajo v postopku uvoza oziroma izvoza.

Gibanje trošarinskih izdelkov, ki se bo začelo pred koncem prehodnega obdobja in končalo po koncu tega obdobja, v režimu odloga plačila trošarine ali v režimu gibanja s plačano trošarino, z ozemlja Združenega Kraljestva na ozemlje države članice in obratno, se do 31. maja 2021 lahko zaključi v skladu z Direktivo Sveta 2008/118/ES s potrditvijo prejema v računalniško podprtem sistemu (EMCS) oziroma s potrditvijo 3. izvoda poenostavljenega trošarinskega dokumenta.

Podrobnejše informacije so objavljene v dokumentu Gibanje trošarinskih izdelkov po koncu prehodnega obdobja in v dokumentu Evropske komisije GB SI.

Področje DDV

Združeno kraljestvo (v nadaljevanju ZK) je s 1. 2. 2020 izstopilo iz EU in postalo tretja država. Dogovor o izstopu predvideva prehodno obdobje do 31. 12. 2020, ki pa se lahko do 1. 7. 2020 podaljša za 1 ali 2 leti. Do konca prehodnega obdobja za in v ZK velja EU zakonodaja.

Po koncu prehodnega obdobja za ZK EU pravila na področju DDV ne bodo več veljala. Navedeno bo imelo določene posledice pri obdavčitvi transakcij med EU in ZK ter vračilih DDV.

Obdavčitev z DDV dobav blaga in storitev

Mini VEM

Vračilo DDV

Severna Irska (NI)

Imenovanje davčnega zastopnika za DZ s sedežem v Združenem kraljestvu

Podrobnejše informacije so objavljene v dokumentu Evropske komisije.

Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije brez dogovora na DDV področju upravnega sodelovanje in izterjave

Rezervni načrt Komisije za Brexit brez dogovora

Sporočilo za javnost EN

EU Komisija je okrepila ozaveščanje podjetij EU o pripravljenosti na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT z obvestilom za javnost.

Podjetja si pri preverjanju svoje pripravljenosti lahko pomagajo s kontrolnim seznamom v petih korakih, ki vsebuje pregled potrebnih ukrepov in novim kontrolnim seznamom za preverjanje pripravljenosti podjetji na izstop ZK iz EU. Kampanja EU Komisija je namenjena ozaveščanju poslovne skupnosti EU, zlasti malih in srednjih podjetij.

Podjetja si pri pripravah na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT brez dogovora lahko pomagajo z naslednjimi smernicami:

Scenarij pri izstopu blaga (video)

V obliki videa so prikazani možni scenarij pri izstopu blaga iz Združenega kraljestva oziroma EU – 27, v primeru izstopa Združenega kraljestva brez dogovora: