POMEMBNO OBVESTILO Protikorona ukrepi - PKP5 (od 24. 10. 2020 dalje).

POMEMBNO OBVESTILO S Finančno upravo lahko poslujete na daljavo.

Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT

STRAN JE V PRIPRAVI!

STRAN JE V PRIPRAVI!

Opis

Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: sporazum o izstopu) je začel veljati 1. februarja 2020. Sporazum o izstopu je bil objavljen v Uradnem listu EU L 29,  z dne 31. 1. 2020.

Z dnem izstopa Združenega kraljestva (v nadaljnjem besedilu: ZK) iz EU (1. 2. 2020)  je Združeno kraljestvo postalo »tretja država« (tretja država je država, ki ni država članica EU). Sporazum o izstopu določa prehodno obdobje, v katerem se za Združeno kraljestvo in v njem, z nekaterimi izjemami, uporablja pravo Unije. Prehodno obdobje se konča 31. decembra 2020. Posledice izstopa za gospodarske subjekte bodo odvisne od tega, ali bo Združeno kraljestvo z Evropsko unijo sklenilo dogovor o prihodnjem partnerstvu.

Za pripravo gospodarskih subjektov na konec prehodnega obdobja Evropska komisija objavlja  po posameznih področjih ter po najnovejših posodobitvah sporočila o pripravljenosti.

S 1. januarjem 2021 bodo gospodarski subjekti iz EU, ki sedaj kupujejo blago iz Združenega kraljestva in ga dajejo na trg EU, postali uvozniki, tisti, ki trenutno distribuirajo izdelke v Združeno kraljestvo, pa bodo postlali izvozniki.

Združeno kraljestvo od 1. januarja 2021 ne bo več del carinske unije EU. Zato se bodo za vso blago, ki iz Združenega kraljestva vstopa na carinsko območje Unije ali iz tega carinskega območja izstopa v Združeno kraljestvo, uporabljale carinske formalnosti, ki jih zahteva zakonodaja Unije.  Blago, vneseno na carinsko območje EU iz Združenega kraljestva, ali izneseno s carinskega območja EU, bo predmet carinskega nadzora, carinske kontrole ter potencialnih ustreznih dajatev.

 • Kaj morajo gospodarski subjekti vedeti, da se pripravijo na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije pri carinskih formalnostih, pregledih in kontroli blaga?
 • Uvoz (vključno postopka 42 in 63)
 • Izvoz
 • Tranzit
 • Status Severne Irske in Uporaba oznak GB in XI
 • Prepovedi in omejitve
 • Pravila o poreklu blaga
 • ...

Podrobnejše informacije o Izstopu Združenega kraljestva in pravila EU na področju carine so objavljene v dokumentu Navodilu Evropske komisije.

V času prehodnega obdobja, do 31. decembra 2020, se gibanje trošarinskih izdelkov med območjem Skupnosti in Združenim Kraljestvom, še vedno obravnava kot gibanje med državami članicami v skladu z Direktivo Sveta 2008/118/ES, na način režima odloga plačila trošarine z uporabo računalniško podprtega sistema (EMCS) oziroma v režimu gibanja s plačano trošarino med državami članicami.

Od 1. januarja 2021 bodo gibanja trošarinskih izdelkov med Združenim Kraljestvom in območjem Evropske Skupnosti predmet carinskih formalnosti, ki se izvajajo v postopku uvoza oziroma izvoza.

Gibanje trošarinskih izdelkov, ki se bo začelo pred koncem prehodnega obdobja in končalo po koncu tega obdobja, v režimu odloga plačila trošarine ali v režimu gibanja s plačano trošarino, z ozemlja Združenega Kraljestva na ozemlje države članice in obratno, se do 31. maja 2021 lahko zaključi v skladu z Direktivo Sveta 2008/118/ES s potrditvijo prejema v računalniško podprtem sistemu (EMCS) oziroma s potrditvijo 3. izvoda poenostavljenega trošarinskega dokumenta.

Podrobnejše informacije so objavljene v dokumentu Gibanje trošarinskih izdelkov po koncu prehodnega obdobja in v dokumentu Evropske komisije GB SI.

Združeno kraljestvo (v nadaljevanju ZK) je 31. 1. 2020 izstopilo iz EU in postalo tretja država. Dogovor o izstopu predvideva prehodno obdobje do 31. 12. 2020. Do konca prehodnega obdobja za in v ZK velja EU zakonodaja.

Po koncu prehodnega obdobja za ZK EU pravila na področju DDV ne bodo več veljala. Navedeno bo imelo določene posledice pri obdavčitvi transakcij med EU in ZK ter vračilih DDV.

Podrobnejše informacije so objavljene v dokumentih: Izstop Združenega kraljestva in pravila EU na področju DDV za blago GB in Izstop Združenega kraljestva in pravila EU na področju DDV za storitve GB.

Xxxxxx

 • Xxxxx

Obvestila Komisije za pripravo na Brexit

Podjetja si pri preverjanju svoje pripravljenosti lahko pomagajo s kontrolnim seznamom za trgovce ob izstopu Združenega kraljestva iz EU v petih korakih, ki vsebuje pregled potrebnih ukrepov in novim kontrolnim seznamom pripravljenosti na Brexit za podjetja, ki poslujejo z Združenim kraljestvom

Za pripravo gospodarskih subjektov na nove pogoje poslovanja z Združenim kraljestvom po koncu prehodnega obdobja je Evropska Komisija pripravila vodnik za podjetja v obliki brošure Izstop Združenega kraljestva iz EU - kako se pripraviti na konec prehodnega obdobja?

 Sporočilo o pripravljenosti ob koncu prehodnega obdobja med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom.

Podjetja si pri pripravah na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT lahko pomagajo z naslednjimi smernicami:

 • Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije na področju carinskih postopkov GB
 • Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije na področju izvoza GB
 • Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije na področju dobre prakse laboratorijev GB
 • Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije na področju prepovedi in omejitev GB
 • Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije na področju trošarin
 • Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije na področju DDV za blago GB
 • Smernice za pripravo na izstop ZK iz Evropske unije na področju DDV za storitve GB
   

Obvestila Združenega kraljestva za pripravo na Brexit

Združeno kraljestvo je začelo komunikacijsko kampanjo posluj še naprej GB, s katero se želi pripraviti gospodarske subjekte na nove zahteve po končanem prehodnem obdobju, ko Združeno kraljestvo od 1. januarja 2021 ne bo več del enotnega trga in carinske unije. Stran bo v prihodnjih tednih in mesecih posodobljena z več informacijami, vključno s spletnimi seminarji in predvidenimi dogodki. Navedena komunikacijska kampanja dopolnjuje notranjo kampanjo vlade Združenega kraljestva GB

Na carinskem področju je Združeno kraljestvo objavilo obvestila o carinskih postopkih po koncu prehodnega obdobja, s katerim se želi pripraviti gospodarske subjekte na nove mejne operativne zahteve GB s strani Združenega kraljestva ter zahteve pri uvozu GB in izvozu GB za različne kategorije blaga, ko Združeno kraljestvo od 1. januarja 2021 ne bo več del carinske unije EU.

MENI
SKRIJ
NA VRH