REK obrazci

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Obračune davčnega odtegljaja (REK obrazce) davčnemu organu predlagajo izplačevalci dohodkov – plačniki davka za dohodke od katerih se izračunava akontacija dohodnine oziroma dohodnina z davčnim odtegljajem ter delodajalci, ki niso plačniki davka so pa zavezanci za prispevke delodajalca. Na REK obrazcu se opravi tudi izračun prispevkov za socialno varnost. REK obrazci so predpisani v različnih oblikah:

  • Obračun davčnega odtegljaja – REK-O obrazec,
  • Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja – REK-1b obrazec.

Za izplačila (in popravke predloženih REK) do vključno 31. 12. 2022 se uporablja:

  • Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja – REK-1 obrazec,
  • Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo – REK-1a obrazec,
  • Obračun davčnih odtegljajev za dohodke po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja – REK-2 obrazec.

Za izplačila dohodkov iz delovnega razmerja, ki jih delavec doseže pri delodajalcu fizični osebi se za obdobje do vključno december 2022 uporablja:

  • Obračun davčnega odtegljaja za zaposlene pri delodajalcih – fizičnih osebah – REK-1f obrazec.

Plačnik davka mora prek sistema eDavki predložiti REK obrazec na dan izplačila dohodkov. Hkrati mora predložiti podatke o dohodku, o odtegnjenem in plačanem davčnem odtegljaju in druge podatke, ki vplivajo na višino davčnega odtegljaja tudi prejemniku dohodka.

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Uredbe

Pravilniki

Navodila

Povezani predpisi

MENI
SKRIJ
NA VRH