Prebivam v Sloveniji in prejemam pokojnino iz tujine

V praksi so pogosti primeri, ko so posamezniki, rezidenti Slovenije v preteklosti odšli v tujino, kjer so bili zaposleni več let in praviloma postali nerezidenti Slovenije. Po upokojitvi pa so se preselili oziroma vrnili v Slovenijo. Določeni posamezniki, ki niso bili nikoli rezidenti Slovenije, pa se po upokojitvi odločijo, da bodo prebivali v Sloveniji.

V obeh opisanih primerih, ko se torej posameznik ob upokojitvi preseli ali vrne v Slovenijo in na novo ali ponovno vzpostavi vsaj eno od rezidenčnih vezi s Slovenijo (npr. uradno prijavljeno stalno prebivališče, družina v Sloveniji, prisotnost v Sloveniji več kot 183 dni v koledarskem letu, …), postane rezident Slovenije za davčne namene.

Tak posameznik si mora pri Finančni upravi RS urediti svoj rezidentski status za davčne namene z vložitvijo vloge, ki je lahko podana tudi v obliki izpolnjenega Vprašalnika: ugotovitev rezidentskega statusa – prihod v Republiko Slovenijo. Podpisano in skenirano vlogo/vprašalnik za ugotavljanje rezidentskega statusa se lahko posreduje Finančni upravi RS tudi po elektronski pošti pristojnega finančnega urada ali preko portala eDavki z uporabo digitalnega potrdila ali z uporabniškim imenom in geslom. Več informacij glede ureditve rezidentskega statusa je objavljenih v podrobnejšem opisu Rezidentstvo po ZDoh-2, ZDDPO-2 in po mednarodnih pogodbah.

Rezidenti Slovenije so obdavčeni po načelu svetovnega dohodka, kar pomeni, da so obdavčeni od vseh dohodkov, ki imajo vir v in izven Slovenije.

Kaj mora storiti prejemnik dohodka?

Ker gre za tujega izplačevalca, mora rezident Slovenije pokojnino iz tujine napovedati sam v obrazcu napovedi za odmero akontacije dohodnine od pokojnine za rezidente, katero lahko zelo enostavno odda elektronsko, preko sistema eDavki:

Papirni obrazec pa lahko odda osebno ali po pošti na katerikoli finančni urad, razen na Generalni in Posebni finančni urad.

Če rezident Slovenije poleg pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v tujini, prejema še t. i. pokojninsko rento iz tujine, mora tudi slednjo napovedati v obrazcu napovedi.

Pomni

Prejeta pokojnina oziroma pokojninska renta iz tujine in med letom obračunana akontacija dohodnine se upoštevata pri letni odmeri dohodnine.

Ali ste vedeli?

Večina mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja določa, da se pokojnine in pokojninske rente obdavčijo samo v državi rezidentstva prejemnika pokojnine (Sloveniji). V teh primerih se v tujini plačan davek ne upošteva kot odbitek. Vračilo tujega davka lahko zavezanci zahtevajo pri pristojnem organu v tujini.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH