POMEMBNO OBVESTILO Protikorona ukrepi - PKP5 (od 24. 10. 2020 dalje).

POMEMBNO OBVESTILO S Finančno upravo lahko poslujete na daljavo.

Nakup novega ali rabljenega vozila v Sloveniji ali v drugi državi članici EU

Nakup vozila v Sloveniji

Kadar fizična oseba pridobi prevozno sredstvo znotraj Slovenije, nima z vidika davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) in davka na motorna vozila (v nadaljevanju: DMV) nobenih obveznosti glede prijave tega nakupa. Za novo prevozno sredstvo štejejo motorna vozila, ki so povsem nova iz tovarne ali so bila dobavljena pred potekom šestih mesecev po datumu, ko so bila dana prvič v uporabo ali če z njimi ni bilo prevoženih več kot 6.000 kilometrov.

Nakup vozila iz druge države članice EU

Če fizična oseba pridobi novo ali rabljeno prevozno sredstvo iz druge države članice EU, ji bo davčni organ odmeril:

  • DMV,
  • dodatni DMV (za avtomobile nad 2500 ccm in motornega kolesa nad 1000 ccm).

Ob pridobitvi novega vozila pa bo odmerjen še DDV.

V primeru pridobitve rabljenega prevoznega sredstva prijavo predloži oseba, identificirana za namene DDV, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo od prodajalca, ki je identificiran za namene DDV v drugi državi članici, če je bila ta dobava oproščena plačila DDV v skladu s 1. točko 46. člena ZDDV-1 (oz. 1. točko 138. člena Direktive o DDV), in prevozno sredstvo ni namenjeno nadaljnji prodaji. Oseba, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo, izkaže DDV v obračunu DDV.

DDV

Fizična oseba, ki ni identificirana za namene DDV, mora pridobitev novega vozila iz države članice EU prijaviti davčnemu organu na obrazcu DDV-PPS v 15 dneh od dneva pridobitve. Stopnja obdavčitveje 22 % od davčne osnove. Davčna osnova za odmero DDV vključuje ceno vozila, skupaj z odmerjenim DMV.

Obrazec lahko zelo enostavno oddate elektronsko, preko sistema eDavki:

  • brez digitalnega potrdila (registrirate se z uporabo uporabniškega imena in gesla)
  • z digitalnim potrdilom

Fizična oseba, identificirana za namene DDV, mora pridobitev prevoznega sredstva, ki ni namenjeno nadaljnji prodaji, prijaviti davčnemu organu na obrazcu DDV-PPS elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki. DDV izkaže v obračunu. Brez predložitve obrazca DDV-PPS se prevozno sredstvo, pridobljeno iz druge države članice, ne sme registrirati.

DMV

Za vsako motorno vozilo, ki je v Sloveniji registrirano prvič, je potrebno v Sloveniji plačati DMV, ki ga davčni organ odmeri na podlagi prejete napovedi DMV.

Postopek homologacije in registracije motornega vozila se lahko izvede šele potem, ko je odmerjeni davek tudi plačan. Davčni organ izda dokazilo o plačilu davka, hkrati pa vpiše motorno vozilo v elektronsko evidenco motornih vozil, za katera je bil plačan davek. Homologacijski in registracijski organ lahko šele na podlagi tega vozilo homologirata in registrirata.

Plačilo DMV

Davek od prometa motornih vozil se plača na prehodni davčni podračun – proračun države SI56011008881000030, referenca SI19 DŠ-33006.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH