POMEMBNO OBVESTILO Protikorona ukrepi - PKP5 (od 24. 10. 2020 dalje).

POMEMBNO OBVESTILO S Finančno upravo lahko poslujete na daljavo.

POMEMBNO OBVESTILO Finančna uprava na portalu eDavki menja strežniški certifikat!

Davek na motorna vozila (DMV)

Opis

Davek na motorna vozila (DMV) se plačuje za vozila, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije, in sicer za vozila iz določenih tarifnih oznak, kot so določena v carinski tarifi Evropske skupnosti. To se predvsem avtomobili in druga vozila za prevoz oseb, vključno z vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga (vozila tipa karavan, kombi,…) in motorna kolesa ter kolesa s pomožnim motorjem (moped,..).

Zavezanec za plačilo je proizvajalec oziroma oseba, ki pridobi motorno vozilo v drugi državi članici Evropske unije oziroma uvoznik motornih vozil.

Predvidene so tudi določene oprostitve, kot na primer za vozila, ki se pred prvo registracijo izvozijo ali dobavijo v drugo državo članico Evropske unije, za vozila, ki so nabavljena za prevoz družin s tremi otroki, od vozil za prevoz invalidov, za potrebe diplomatskih predstavništev, za starodobnike, za športna vozila itd.

DMV se plačuje od davčne osnove, ki je prodajna vrednost motornega vozila, ki ne vključuje davka na dodano vrednost (DDV) in tega davka.

Stopnja davka je odvisna od več dejavnikov glede na vrsto in lastnost vozila (vrsta vozila, pogon vozila, izpust CO2, izpust EURO,…) in je natančneje opredeljena v zakonu.

Na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ – ZUJF se za določena vozila plačuje še dodatni davek na motorna vozila, ki je odvisen od prostornine motorja.

DMV se plačuje v državni proračun na prehodni davčni podračun - proračun države SI56011008881000030, referenca: SI19 DŠ-33006.

MENI
SKRIJ
NA VRH