Nadzor iger na srečo

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) izvaja nadzor na področju iger na srečo na podlagi določil Zakona o igrah na srečo (ZIS) in drugih predpisov, izdanih na njegovi podlagi, tako da nadzira opravljanje dejavnosti, izdaja odločbe, ter opravlja druge upravne in z njimi povezane strokovne naloge.

Če FURS pri opravljanju nadzora ugotovi, da se igre na srečo prirejajo v nasprotju z veljavno zakonodajo, koncesijsko pogodbo, sprejetimi pravili ali splošnimi akti, izda odločbo za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

Če prireditelj oziroma koncesionar v roku ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti, lahko FURS z odločbo prepove opravljanje dejavnosti v celoti ali deloma do izvršitve odločbe. Če FURS pri izvajanju nadzora ugotovi, da se igre na srečo prirejajo brez dovoljenja oziroma koncesije, izda odločbo o prepovedi prirejanja iger na srečo. Če kršitelj, ki prireja igre na srečo preko spleta, odločbe o prepovedi prirejanja igre na srečo ne izvrši, lahko FURS predlaga sodišču, da ponudniku storitev informacijske družbe odredi omejitev dostopa do spletnih strani, prek katerih se prirejajo spletne igre na srečo brez koncesije vlade.

FURS izreče globe za prekrške po določbah zakona. Poleg globe izreče tudi stransko sankcijo odvzema igralnih naprav oziroma predmetov, ki so bili uporabljeni v nasprotju s predpisi.

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Uredbe

Pravilniki

MENI
SKRIJ
NA VRH