FATCA

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Združene države Amerike (v nadaljnjem besedilu: ZDA) so v letu 2010 sprejele predpis Hiring Incentives to Restore Empoloyment Act -HIRE Act, katerega sestavni del je tudi davčni del, splošno znan kot FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act oziroma Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini.

Cilj FATCA določb, ki je naravnan globalno, je preprečevanje davčnih utaj ameriških davčnih zavezancev iz premoženja, naloženega na finančnih računih oziroma v podjetjih izven ZDA.

Določbe FATCA imajo vpliv na finančne institucije v drugih državah, katerim nalagajo obveznost dolžne skrbnosti identificiranja ameriških davčnih zavezancev in dolžnost poročanja v zvezi z računi ZDA, o katerih se poroča ameriški davčni upravi, to je Uradu za notranje prihodke ZDA (IRS – »Internal Revenue Service«). Zaradi obveznosti poročanja so se dolžne finančne institucije izven ZDA, med drugim tudi slovenske finančne institucije, za potrebe FATCA registrirati na spletni strani IRS FATCA za registracijo, kjer pridobijo posebno FATCA identifikacijsko številko – GIIN (Global Intermediary Identification Number). Na spletni strani IRS so objavljene informacije o postopku registracije.

Če posamezna finančna institucija ne spoštuje določb FATCA, je podvržena posebni FATCA obdavčitvi z davčnim odtegljajem po stopnji 30 odstotkov od izplačil obdavčljivih dohodkov z virom iz ZDA.

Republika Slovenija je z ZDA dne 2. junija 2014 podpisala Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (v nadaljevanju: Sporazum), ki je začel veljati 1. julija 2014, v katerem so podrobneje opredeljene obveznosti slovenskih finančnih institucij in Finančne uprave RS, v zvezi z izvajanjem FATCA. Sporazum dopolnjuje že obstoječo ureditev o sodelovanju med Republiko Slovenijo in ZDA na področju izogibanja dvojnega obdavčevanja dohodkov in izmenjave davčnih informacij in prispeva k zmanjšanju bremena finančnih institucij v Sloveniji. V skladu s prilogo II sporazuma so namreč določene finančne institucije v Sloveniji in finančni računi izvzeti iz sistema poročanja in iz obdavčitve z davčnim odtegljajem.

S podpisom sporazuma, ki temelji na vzajemnem vzorčnem sporazumu 1 (Model 1 IGA – Inter Governmental Agreement), se zagotavlja izvajanje določb FATCA na podlagi domačega poročanja in avtomatične izmenjave v skladu s Konvencijo med Republiko Slovenijo in ZDA o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja. Po sporazumu so finančne institucije Slovenije dolžne poročati informacije, ki jih določa sporazum, Finančni upravi RS, ta pa te informacije sporoča Uradu za notranje prihodke ZDA. Prav tako tudi Slovenija od ameriške davčne uprave pridobiva podobne podatke o premoženju slovenskih davčnih zavezancev v ZDA. Prvo poročanje podatkov o osebah, ki so opredeljene kot ameriški davčni zavezanci in o njihovem premoženju ter poslovanju, je bilo v predpisanem obsegu izvedeno v letu 2015 za poslovanje v letu 2014 in nato kontinuirano v naslednjih letih.

Za potrebe FATCA poročanja finančnih institucij Slovenije je bil pripravljen podzakonski akt, ki temelji na spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku in IRS FATCA XML shemi poročanja.

MENI
SKRIJ
NA VRH