Igre na srečo

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Igre na srečo so igre, pri katerih imajo udeleženci za plačilo določenega zneska enake možnosti zadeti dobitke, izid igre pa je izključno ali pretežno odvisen od naključja ali kakšnega negotovega dogodka. Delimo jih na klasične igre na srečo in na posebne igre na srečo.

Prirejanje iger na srečo je izključna pravica Republike Slovenije, ki se lahko prirejajo le na podlagi dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa. Igralna naprava, s katero se prirejajo, mora biti skladna s predpisanimi tehničnimi in drugimi zahtevami ter imeti dovoljenje nadzornega organa za uporabo. Uporaba in namestitev igralnih naprav, na katerih so nameščene simulacije iger na srečo ali igre, pri katerih se za vplačilo v posamezno igro in za ugotavljanje nagrade ali dobitka uporablja plačilna tabela, je dovoljena samo prirediteljem, ki imajo koncesijo za prirejanje iger na srečo.

Odgovorno prirejanje iger na srečo (odgovorno igralništvo) je usmerjeno k preventivnim in kurativnim ukrepom, ki ščitijo mladoletnike in druge občutljive osebe pred škodljivimi vplivi čezmernega igranja iger na srečo. Prireditelji iger na srečo morajo igralce opozoriti na tveganja, zlasti na možnost za zasvojenost z igrami na srečo, jim nuditi napotke za odgovorno igranje in informacije o tem, kje lahko dobijo pomoč ob zasvojenosti. Kot eden od ukrepov preprečevanja zasvojenosti z igrami na srečo je v Republiki Sloveniji vzpostavljen sistem samoprepovedi. Ta omogoča igralcu, da od prireditelja iger na srečo (v igralnici, igralnem salonu ali pri spletnih igrah na srečo) s pisno izjavo zahteva, da mu za najmanj šest mesecev in največ tri leta prepove udeležbo pri igrah na srečo. Samoprepoved velja na celotnem območju Republike Slovenije.

Prepoved prirejanja. Kadar nadzorni organ pri izvajanju nadzora ugotovi, da se igre na srečo prirejajo brez dovoljenja oziroma koncesije, njihovo prirejanje prepove. Če zavezanec odločbe o prepovedi prirejanja iger na srečo ne izvrši, lahko sodišče, na predlog nadzornega organa, ponudniku storitev informacijske družbe odredi omejitev dostopa do spletnih strani, preko katerih se prirejajo spletne igre na srečo.

Denarne verige. Nadzorni organ prebivalce opozarja, da je na podlagi Zakona o igrah na srečo organiziranje iger oziroma dejavnosti, pri katerih udeleženci vplačujejo določene denarne zneske organizatorjem ali drugim, ki so se pred njimi vključili v igro oziroma dejavnost in pričakujejo plačilo določenih denarnih zneskov od udeležencev, ki naj bi se za njim vključili v takšno igro oziroma dejavnost (denarne verige in podobno), prepovedano in v 212. členu Kazenskega zakonika Republike Slovenije opredeljeno kot kaznivo dejanje. Več o tej problematiki.

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Uredbe

Pravilniki

Drugo

MENI
SKRIJ
NA VRH