POMEMBNO OBVESTILO Plačilo NUSZ za občino Novo mesto na nov račun.

POMEMBNO OBVESTILO Poenostavitve REK obrazcev.

POMEMBNO OBVESTILO Od 1. januarja 2022 obvezna predložitev zahtevkov za vračilo trošarine v elektronski obliki.

e-Trgovanje

Opis

1. 7. 2021 začnejo veljati spremembe pri e-trgovanju.

S 1. julijem 2021 se v slovenski pravni red prenašajo določbe Direktive Sveta (EU) 2017/2455 z dne 5. decembra 2017 o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede davka na dodano vrednost, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo in Direktive Sveta (EU) 2019/1995 z dne 21. novembra 2019 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede določb v zvezi s prodajo blaga na daljavo in nekaterimi domačimi dobavami blaga, katerih spremembe se nanašajo predvsem na DDV režim za dobave blaga na daljavo in na uvoz pošiljk neznatnih vrednosti.

Informacije glede zaračunavanja stroškov carinskega posredovanja so na voljo na spletnih straneh carinskih zastopnikov (npr. pri nacionalnem poštnem operaterju in ponudnikih storitev hitre pošte), ki bodo poskrbeli za izvedbo carinskih formalnosti ob sprostitvi pošiljke v prosti promet.

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

Direktive

Sklepi

  • Sklep Sveta (EU) 2020/1109 z dne 20. julija 2020 o spremembi direktiv (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 glede datumov prenosa in začetka uporabe v odziv na pandemijo COVID-19

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Pravilniki

MENI
SKRIJ
NA VRH