Mobilna aplikacija eDavki

Opis

Realističen prikaz pametnega telefona. Na zaslonu je prikazana aplikacija eDavki.
FURS

Aplikacija je namenjena fizičnim osebam. Ponuja številne funkcionalnosti poslovanja s FURS. Poleg obrazcev, kontaktov in splošnih informacij, med drugim ponuja tudi personalizirani koledarček, preko katerega boste prejemali obvestila o svojih konkretnih obveznostih in pravicah (npr. obvestilo o izteku roka plačila določenega davka). Če vam delodajalec ne bo obračunaval in plačeval prispevkov za socialno varnost, vas bomo o tem preko aplikacije sproti obveščali. Zavezancem, ki uveljavljajo olajšavo za vzdrževane družinske člane, je na voljo predizpolnjen obrazec s podatki iz njihove lanske vloge.

Prav tako aplikacija omogoča delo v imenu drugih zavezancev. Tako lahko zakoniti zastopnik poslovnega subjekta in pooblaščenec, v imenu zastopanega, vlagata in prejemata dokumente ter pregledujeta podatke. Aplikacija zakonitemu zastopniku in pooblaščencu ponuja prejemanje potisnih obvestil in obvestil za zastopanega zavezanca in filtriranje prejemanja le teh. V aplikaciji je na voljo tudi koledar, kjer so zabeleženi splošni (sivi), zavezančevi (rdeči) in zastopančevi (zelena) dogodki. Ob tem je zagotovljeno tudi filtriranje prikaza dogodkov na koledarju.

Za vstop je potrebna registracija ali prijava z davčno številko in geslom. Če ste se v eDavke v preteklosti že registrirali, se v mobilno aplikacijo zgolj prijavite s svojo davčno številko in geslom, ki ste ga uporabili pri registraciji na spletnem portalu eDavki.

Upamo, da vam bo omenjena aplikacija poenostavila izpolnjevanje vaših davčnih obveznosti in uveljavljanje pravic.

I. Funkcionalnosti ekskluzivno samo v mobilni aplikaciji eDavki:

 1. Registracija v sistem s pomočjo prejete potrditvene kode preko SMS sporočila
 2. Enostavno prijavljanje v sistem s PIN številko ali prstnim odtisom
 3. Samoiniciativno individualno obveščanje zavezancev v primeru neobračunanih ali neplačanih prispevkov za socialno varnost
 4. Personalizirani koledarček, ki poleg splošnih rokov vključuje tudi konkretne obveznosti uporabnika in tudi zastopanega zavezanca (npr. konkreten rok za plačilo določenega davka)
 5. Individualno obveščanje zavezancev tik pred iztekom konkretnega roka (npr. 3 dni pred rokom za plačilo dohodnine)
 6. Individualno obveščanje zastopnikov in pooblaščencev tik pred iztekom konkretnega roka
 7. Pošiljanje drugih individualnih sporočil neposredno na telefon v obliki »notifications«
 8. Poenostavljena knjigovodska kartica zavezanca, oblikovana posebej za mobilno aplikacijo
 9. Predizpolnjena vloga za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane na podlagi podatkov iz zavezančeve lanske vloge - oblikovana posebej za mobilno aplikacijo v obliki »čarovnika«
 10. Omogočeno je deljenje dokumentov in obvestil
 11. Kontakti finančnih uradov – neposreden prikaz pristojnega finančnega urada ter prikaz zemljevida »Google maps« z možnostjo načrtovanja poti
 12. Neposredno klicanje ob izbiri številke Finančnega urada
 13. Neposredno pošiljanje e-pošte ob izbiri e-poštnega naslova Finančnega urada

II. Ostale funkcionalnosti, ki so neposredno povezane s spletnima portaloma eDavki fu.gov.si:

 1. Registracija in prijava z davčno številko in geslom (isto geslo, kot v sistem eDavki in obratno)
 2. Dostop do vseh informacij o pravicah in obveznostih, ki so sicer dostopne na portalih eDavki in fu.gov.si
 3. Dostop do vseh obrazcev s področja delovanja FURS
 4. Elektronska oddaja vseh vlog za Fizične osebe, ki jih je tudi sicer mogoče oddati prek sistema eDavki
 5. Delo v imenu drugi zavezancev
 6. Dostop do seznama vseh elektronsko vloženih dokumentov
 7. Dostop do seznama vseh elektronsko prejetih dokumentov
 8. Vpogled v informativni izračun dohodnine
 9. Oddaja ugovora zoper informativni izračun dohodnine
 10. Oddaja napovedi za odmero dohodnine
 11. Oddaja namenitve dela dohodnine za donacije
 12. Vpogled v celovito knjigovodsko kartico zavezanca
 13. Vpogled v podatke o plačanem DMV
 14. Oddaja vlog za obročno plačilo, odlog ali odpis davčnih obveznosti
 15. Določitev notranjega in zunanjega pooblaščenca, ter pooblaščenca za vročanje
 16. Neposredno preverjanje informacij o tem ali ima zavezanec obračunane in plačane prispevke za socialno varnost
 17. Prijavljanje kršitev
 18. Vpogled v podatke o samem zavezancu (davčna številka, kontaktni podatki, številka TRR, podatki o namenitvi dela dohodnine za donacije)
 19. Nastavitve aplikacije (glede obveščanja, spremembe gesla, spremembe telefonske številke, spremembe PIN številke, Deaktivacija računa, Odjava)
 20. Omogočeno je tudi  iskanje po vsebinah odprtega portala eDavki in pogostih vprašanjih. Prav tako je omogočeno iskanje po Googlu.

Vsebinska vprašanja: mediji.fu(at)gov.si

Tehnična vprašanja: SD.fu(at)gov.si

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH