APA sporazum

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

APA sporazum oziroma vnaprejšnji cenovni sporazum je dogovor, s katerim se še pred izvajanjem transakcij med povezanimi osebami določijo metodologija, kritične predpostavke in druga primerna merila za določanje transfernih cen za določene transakcije, v določenem obdobju. Pristojni organ za vse vrste APA sporazumov je Finančna uprava RS.

Instrument APA sporazuma je namenjen vsem družbam, ki vstopajo v transakcije s povezanimi osebami in so zavezanci po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. Še posebej je primeren za multinacionalne družbe, ki se čutijo kot pomemben del družbe in imajo v svoji strategiji poleg zavez, kot so skrb za okolje, skrb za zaposlene, skrb za stranke in skrb za dobiček, zapisano tudi zavezo za izpolnjevanje zakonsko določenih davčnih obveznosti in so v postopku pripravljene korektno razkriti in pojasniti vsa dejstva in okoliščine povezane transakcije, ki bo predmet APA sporazuma.

MENI
SKRIJ
NA VRH