Poenostavitve

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Carinski zakonik omogoča poenostavitve pri izvajanju formalnosti v carinskih postopkih. Te poenostavitve predstavljajo posebno ugodnost za gospodarske subjekte oz. imetnike dovoljenj za poenostavljene postopke, ker omogočajo hitrejšo izvedbo carinskega postopka in hitrejši prevzem blaga v podjetjih.

Pristojni organi lahko izdajo:

  • dovoljenje za uporabo postopka poenostavljene deklaracije pri uvozu oziroma izvozu;
  • dovoljenje za vpis v evidence deklaranta pri uvozu in izvozu;
  • dovoljenje za centralizirano carinjenje;
  • dovoljenje za status pooblaščenega prejemnika;
  • dovoljenje za status pooblaščenega pošiljatelja;
  • dovoljenja za samooceno.

Zahtevek za poenostavljen postopek se vloži pri Finančnem uradu Celje, ki je v Sloveniji pristojen za izdajo dovoljenj za poenostavljene postopke.

Carinski zakonik Unije z izvedbenimi in delegiranimi akti ter ostala carinska zakonodaja so dostopni na strani Carinski predpisi.

MENI
SKRIJ
NA VRH