O finančni upravi

Novice

Osnovne informacije

Vodstvo

Generalna direktorica:
Jana Ahčin
Namestnik generalne direktorice:
Peter Grum
Namestnik generalne direktorice:
Peter Jenko

Zakonodaja

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Uredbe

Pravilniki

Poročila

Letna poročila

Poročila o pobranih dajatvah

Poročila o stanju in gibanju davčnega dolga

Zaposlovanje

Finančna uprava Republike Slovenije potrebe po novih kadrih objavlja preko javnih natečajev in javnih objav, ki so vedno objavljeni  na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in  Zavodu RS za zaposlovanje

V skladu z zakonodajo na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije objavljamo obvestila o končanih postopkih internega natečaja in obvestila o končanih javnih natečajih.