Finančni urad Celje

Finančni urad Celje
p. p. 2399
3102 Celje
Aškerčeva ulica 12, Celje
T: 03 422 3300
F: 03 422 3890
E: ce.fu(at)gov.si
  
Uradne ure
Ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
Torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
Sreda od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8. do 13. ure
 

Finančni urad Celje obsega območja upravnih enot Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah in Žalec. Direktorica je Zvezdana Gržina.

Seznam pooblaščenih oseb

Svetovalci za pomoč strankam  

 
 
Sektor za carine, Oddelek za carinjenje
Kidričeva ulica 36
3102 Celje
T: 03 422 3300, 297 4020
F: 03 297 4077
E: ce.oc-ce.fu(at)gov.si
Uradne ure
Od ponedeljka do petka od 8.00 do 15.00
Sektor za carine, Oddelek za poenostavljene postopke
Kidričeva ulica 36
3102 Celje
T: 03 422 3300
F: 03 297 4070
E: ce.dovoljenja.fu(at)gov.si
Uradne ure
Ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
Torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
Sreda od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8. do 13. ure
Sektor za carine, Oddelek za trošarine
Kidričeva ulica 36
3102 Celje
T: 03 422 3300
F: 03 297 4039
E: ce.tro.fu(at)gov.si
Uradne ure
Ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
Torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
Sreda od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8. do 13. ure
Sektor za davke, Pisarna Slovenske Konjice
Stari trg 29 a
3210 Slovenske Konjice
T: 03 422 3300
F: 03 422 3890
E: ce.fu(at)gov.si
Uradne ure
V mesecu marcu in maju prvi in tretji ponedeljek od 8. do 12 ure in od 13. do 15. ure
V mesecu aprilu in juniju vsak ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
Julija in avgusta ni uradnih ur.
Sektor za davke, Pisarna Šentjur pri Celju
Mestni trg 10
3230 Šentjur
T: 03 422 3300
F: 03 422 3890
E: ce.fu(at)gov.si
Uradne ure
V mesecu marcu in maju drugi petek od 8. do 13. ure
V mesecu aprilu in juniju drugi in četrti petek od 8. do 13. ure
Julija in avgusta ni uradnih ur.
Sektor za davke, Pisarna Šmarje pri Jelšah
Aškerčev trg 11
3240 Šmarje pri Jelšah
T: 03 422 3300
F: 03 422 3890
E: ce.fu(at)gov.si
Uradne ure
V mesecu marcu in maju prvi in tretji torek od 8. do 12 ure in od 13. do 15. ure
V mesecu aprilu in juniju vsak torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
Julija in avgusta ni uradnih ur.
Sektor za davke, Pisarna Žalec
Šlandrov trg 22
3310 Žalec
T: 03 422 3300
F: 03 422 3890
E: ce.fu(at)gov.si
Uradne ure
V mesecu marcu in maju prvo in tretjo sredo od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure
V mesecu aprilu in juniju vsako sredo od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure
Julija in avgusta ni uradnih ur.