Finančni urad Celje

Finančni urad Celje
p. p. 2399
3102 Celje
Aškerčeva ulica 12, Celje
T: 03 422 3300
F: 03 422 3890
E:  ce.fu(at)gov.si
  
Uradne ure
Ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
Torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
Sreda od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8. do 13. ure
 

Finančni urad Celje obsega območja upravnih enot Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah in Žalec. Direktorica je Zvezdana Gržina.

 Seznam pooblaščenih oseb

 Svetovalci za pomoč strankam   

 
Sektor za carine, Oddelek za carinjenje
Kidričeva ulica 36
3102 Celje
T: 03 422 3300, 297 4020
F: 03 297 4077
E:  ce.oc-ce.fu(at)gov.si
Uradne ure
Od ponedeljka do petka od 8.00 do 15.00
Sektor za carine, Oddelek za poenostavljene postopke
Kidričeva ulica 36
3102 Celje
T: 03 422 3300
F: 03 297 4070
E:  ce.dovoljenja.fu(at)gov.si
Uradne ure
Ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
Torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
Sreda od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8. do 13. ure

Sektor za carine, Oddelek za trošarine

Kidričeva ulica 36

3102 Celje

T: 03 422 3300

F: 03 297 4039

E:  ce.tro.fu(at)gov.si

Uradne ure
Ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
Torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
Sreda od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8. do 13. ure
Sektor za davke, Pisarna Laško
Mestna ulica 2
3270 Laško
T: 03 422 3300
F: 03 422 3890
E:  ce.fu(at)gov.si
Uradne ure
Prvi in tretji petek v mesecu od 8. do 13. ure


Sektor za davke, Pisarna Slovenske Konjice
Stari trg 29 a
3210 Slovenske Konjice
T: 03 422 3300
F: 03 422 3890
E:  ce.fu(at)gov.si
Uradne ure
Vsak ponedeljek v mesecu od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure

Sektor za davke, Pisarna Šentjur pri Celju
Mestni trg 10
3230 Šentjur
T: 03 422 3300
F: 03 422 3890
E:  ce.fu(at)gov.si
Uradne ure
Drugi in četrti petek v mesecu od 8. do 13. ure

Sektor za davke, Pisarna Šmarje pri Jelšah
Aškerčev trg 11
3240 Šmarje pri Jelšah
T: 03 422 3300
F: 03 422 3890
E:  ce.fu(at)gov.si
Uradne ure
Vsak torek v mesecu od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure

Sektor za davke, Pisarna Žalec
Šlandrov trg 22
3310 Žalec
T: 03 422 3300
F: 03 422 3890
E:  ce.fu(at)gov.si
Uradne ure
Vsaka sreda v mesecu od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure