Trošarine (ZTro-1)

Novice

Opis

V Uradnem listu RS številka 47/2016 je bil 1. 7. 2016 objavljen  nov Zakon o trošarinah (v nadaljevanju ZTro-1), ki prinaša posodobitve in vsebinsko prenovo obstoječe zakonodaje na področju trošarin. Zakon se je začel uporabljati 1. avgusta 2016, ko se je prenehal uporabljati  Zakon o trošarinah (v nadaljevanju ZTro), ki se je s spremembami in dopolnitvami uporabljal od 1. 7. 1999. Vsi podzakonski akti k novemu ZTro-1 še niso bili izdani, zato se v skladu z drugim odstavkom 115. člena ZTro-1 veljavni podzakonski akti:

k Zakonu o trošarinah (ZTro), ki se je uporabljal do 1. 8. 2016, uporabljajo do uveljavitve podzakonskih aktov, izdanih na podlagi novega ZTro-1, če niso s tem zakonom (ZTro-1) v nasprotju.

Podrobnejši opisi

Prijava

Trošarinski izdelki

Dovoljenja

Obračunavanje in zavarovanje, oprostitve

Vračilo trošarine

Gibanje trošarinskih izdelkov

Informacijski sistem E-TROD

Publikacije

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

  •  Uredba Komisije (ES) št. 684/2009, z dne 24. julija 2009, o izvajanju Direktive Sveta  2008/118/ES v zvezi z računalniškimi  postopki za gibanje trošarinskega blaga z  odlogom plačila trošarine
  •  Uredba Sveta (EU) št. 389/2012, z dne 2. maja 2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2073/2004
  •  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 612/2013, z dne 25. junija 2013 o delovanju evidence gospodarskih subjektov in trošarinskih skladišč, z njimi povezanih statističnih podatkih in poročanju v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 389/2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin

Direktive

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Pravilniki

Odredbe

Obrazci

Prijava

Obračuni

Vloge za izdajo dovoljenj

Tobačni izdelki

Oproščeni uporabnik

Začasno pooblaščeni prejemnik

Mali proizvajalci piva

Mali proizvajalci žganja

Mali proizvajalci vina

Gibanje trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine

Gibanje trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo, med državami članicami

Zavarovanje in plačilo trošarine

Vračilo plačane trošarine in odpust plačila trošarine

Vračila trošarine

Nadzor