Registracija EORI

Novice

Opis

Sistem EORI (Economic Operators Registration and Identification System) je vzpostavljen za namene registriranja gospodarskih subjektov iz 9. člena Carinskega zakonika Unije.

Sistem EORI omogoča registracijo in identifikacijo oseb, vključenih v poslovanje na carinskem področju. Bistvo sistema je v tem, da je oseba z eno identifikacijsko številko (t. i. številko EORI) razpoznana v celotni Evropski uniji. Oseba uporabljala eno samo številko EORI za vse carinske operacije v EU.

Sistem EORI se je med razvojem na evropski ravni združil s sistemom za pooblaščene gospodarske subjekte (AEO) v celovit sistem EOS (Economic Operators System).

Gospodarskim subjektom, ki so ustanovljeni v Sloveniji in slovenskim fizičnim osebam ni potrebno vlagati nobenih zahtevkov za pridobitev EORI številke. Slovenija se je pri vpeljavi tega sistema odločila, da bo številka EORI enaka veljavni davčni številki s predpono SI.

Gospodarski subjekti iz tretjih držav (nečlanic EU) se lahko registrirajo pri pristojnem organu v kateri koli državi članici. V Sloveniji je ta organ Finančni urad Kranj, Sektor za carine, Oddelek za TARICeori.fu(at)gov.si ).

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

  • Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/2447 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (uredba se uporablja od 1. 5. 2016)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (uredba se uporablja od 1. 5. 2016)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (uredba se uporablja od 1. 5. 2016)

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Pravilniki