e-Carina

Novice

Opis

Komisija in države članice si s pomočjo interoperabilnih in dostopnih elektronskih carinskih sistemov prizadevajo vpeljati vseevropske storitve e-uprave. To spodbuja logistiko dobavne verige in carinske postopke pri pretoku blaga v Evropsko unijo in iz nje ter zmanjšuje nevarnost ogrožanja varnosti in zaščite državljanov. Carinski sistemi, ki jih upravljajo carinske uprave in Komisija, morajo biti na voljo gospodarskim subjektom in interoperabilni tako med seboj kot z drugimi sistemi, ki jih upravljajo drugi organi, povezani z mednarodnim pretokom blaga.

V ta namen je bila sprejeta  odločba Sveta in Evropskega parlamenta o brezpapirnem okolju za carine in trgovino, ki sledi smernicam lizbonske agende o povečanju konkurenčnosti družb, ki poslujejo v Evropi. Ključne cilje e-carine je možno opisati kot ukrepe za povečanje učinkovitosti carinske kontrole in zagotovitev neprekinjenega pretoka podatkov. To omogoča učinkovitejše carinjenje, zmanjšuje administrativne ovire, boj proti goljufijam, organiziranemu kriminalu in terorizmu, varovanje davčnih interesov, večjo varnost intelektualne lastnine in kulturne dediščine, večjo varnost blaga in mednarodne trgovine ter boljšo zaščito zdravja in okolja. Zato je zagotovitev informacijskih in komunikacijskih tehnologij za namene carinjenja bistvenega pomena.

Finančna uprava RS nudi na elektronskem  portalu e-Carina možnost direktne uporabe nekaterih brezplačnih aplikacij:

 • eIzvoz:

  • Možnost vlaganja izvozne carinske deklaracije
  • Pregled vloženih deklaracij
  • Tiskanje SIL (spremna izvozna listina)
  • Prejem potrditve izstopa blaga.

 • TARIC3:

  • Nomenklatura
  • Uvoz / Izvoz
  • Meursing
  • Uredbe
  • Protidamping / Izravnalne dajatve
  • Računsko - kontrolni modul
  • Trendi tarifnih kvot SKP

 • ETROD:

  • Prijava trošarinskega zavezanca
  • Predložitev elektronskih trošarinskih obračunov
  • Pregled vloženih obračunov

 • EMCS:

  • Predložitev elektronskega trošarinskega dokumenta
  • Potrditev elektronskega trošarinskega dokumenta

 • eIzvršbe:

  • Pošiljanje predlogov za izvršbo

 • Vpogled v instrumente zavarovanja:

  • Vpogled v podatke vseh vrst lastnih instrumentov zavarovanja, t. j. splošnih – carinskih, trošarinskih in tranzitnih
  • Vpogled v stanje obremenjenosti carinskih in tranzitnih instrumentov zavarovanja
  • Vpogled v specifikacijo obremenitev oz. v obračunane in morebitne carinske obveznosti, ki bremenijo carinski in tranzitni instrument zavarovanja
  • Dodajanje oz. urejanje vstopnih oznak pri tranzitnih instrumentih zavarovanja

Vstop v  portal e-Carina je dovoljen oziroma omogočen vsem uporabnikom, katerih digitalno potrdilo je prijavljeno v podsistem EPOS. Uporabnik vstopa v portal e-Carina na podlagi digitalnega potrdila in gesla, ki ga ob prijavi potrdila v podsistem EPOS, prejme po elektronski pošti z naslova  edi.carina(at)gov.si.

Podjetje, ki v podsistemu EPOS še nima prijavljenih digitalnih potrdil za osebe, ki smejo v njegovem imenu uporabljati posamezno aplikacijo, mora predhodno določiti osebo (pooblaščenca), ki bo s strani podjetja pooblaščena za prijavljanje digitalnih potrdil v EPOS, in sicer za osebe, ki smejo v imenu podjetja vstopati v portal e-Carina in uporabljati aplikacije. Ta oseba se v sistemu e-Carina FURS pooblasti tako, da se izpolni  obrazec pooblastila za dodelitev in preklic vlog v podsistemu EPOS (e-Carina). Pravilno izpolnjeno in s strani upravičene osebe podpisano pooblastilo se pošlje na naslov: Generalni finančni urad, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana.

Po prijavi potrdila v podsistem EPOS prejme podjetje geslo po elektronski pošti z naslova edi.carina@gov.si. Nato mora podjetje izvesti postopek nastavitve pooblastil na zunanjem portalu za posamično aplikacijo za zunanje uporabnike.

Poleg »on-line« dostopa do nekaterih aplikacij v portalu e-Carina, Finančna uprava RS omogoča tudi izmenjavo elektronskih sporočil na carinskem področju. Poslovni procesi in specifikacije posameznih sistemov za ponudnike programske opreme so podani v podrobnejših opisih.

Razpoložljivi spletni servisi:

 • MRN-sledenje - možnost poizvedbe o pošiljki na podlagi MRN (Movement Reference Number) o stanju deklaracij v tranzitnih, izvoznih in uvoznih postopkih, začetih v Sloveniji

Podrobnejši opisi

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

Slovenska zakonodaja

Zakoni