e-Carina

Novice

Opis

Ključne cilje e-carine je možno opisati kot ukrepe za povečanje učinkovitosti carinske kontrole in zagotovitev neprekinjenega pretoka podatkov. To omogoča učinkovitejše carinjenje, zmanjšuje administrativne ovire, boj proti goljufijam, organiziranemu kriminalu in terorizmu, varovanje davčnih interesov, večjo varnost intelektualne lastnine in kulturne dediščine, večjo varnost blaga in mednarodne trgovine ter boljšo zaščito zdravja in okolja. Zato je zagotovitev informacijskih in komunikacijskih tehnologij za namene carinjenja bistvenega pomena.

Finančna uprava RS nudi na elektronskem  portalu e-Carina možnost uporabe brezplačnih aplikacij in servisov:

  • eIzvoz (možnost vlaganja izvozne carinske deklaracije, pregled vloženih deklaracij, tiskanje SIL, prejem potrditve izstopa blaga)
  • TARIC3 (nomenklatura, uvoz/izvoz, meursing, uredbe, protidamping/izravnalne dajatve, računsko - kontrolni modul, trendi tarifnih kvot SKP)
  • ETROD (prijava trošarinskega zavezanca, predložitev elektronskih trošarinskih obračunov, pregled vloženih obračunov)
  • EMCS (predložitev in potrditev elektronskega trošarinskega dokumenta)
  • eIzvršbe (pošiljanje predlogov za izvršbo)
  • Vpogled v instrumente zavarovanja (splošnih carinskih, trošarinskih in tranzitnih)
  • MRN-sledenje (možnost poizvedbe o pošiljki na podlagi MRN številke)

Vstop v  portal e-Carina je dovoljen oziroma omogočen vsem uporabnikom, katerih digitalno potrdilo je prijavljeno v podsistem EPOS. Uporabnik vstopa v portal e-Carina na podlagi digitalnega potrdila in gesla, ki ga ob prijavi potrdila v podsistem EPOS, prejme po elektronski pošti z naslova  edi.carina(at)gov.si.

Podjetje, ki v podsistemu EPOS še nima prijavljenih digitalnih potrdil za osebe, ki smejo v njegovem imenu uporabljati posamezno aplikacijo, mora predhodno določiti osebo (pooblaščenca), ki bo s strani podjetja pooblaščena za prijavljanje digitalnih potrdil v EPOS, in sicer za osebe, ki smejo v imenu podjetja vstopati v portal e-Carina in uporabljati aplikacije. Ta oseba se v sistemu e-Carina FURS pooblasti tako, da se izpolni  obrazec pooblastila za dodelitev in preklic vlog v podsistemu EPOS (e-Carina). Pravilno izpolnjeno in s strani upravičene osebe podpisano pooblastilo se pošlje na naslov: Generalni finančni urad, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana.

Po prijavi potrdila v podsistem EPOS prejme podjetje geslo po elektronski pošti z naslova edi.carina@gov.si. Nato mora podjetje izvesti postopek nastavitve pooblastil na zunanjem portalu za posamično aplikacijo za zunanje uporabnike.

Poleg »on-line« dostopa do nekaterih aplikacij v portalu e-Carina, Finančna uprava RS omogoča tudi izmenjavo elektronskih sporočil na carinskem področju. Poslovni procesi in specifikacije posameznih sistemov za ponudnike programske opreme so podani v podrobnejših opisih.

Evropska Komisija, Urad za preprečevanje goljufij (OLAF) sistematično kopira podatke iz virov, ki jih Komisija upravlja na podlagi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije in zbira v podatkovni bazi o uvozu, izvozu in tranzitu. Zbrane informacije se navadno nanašajo na podjetja, lahko tudi na posameznika. Več informacij o podatkih, ki jih Urad za preprečevanje goljufij zbira v bazi o uvozu, izvozu in tranzitu je navedenih v  Izjavi o varovanju zasebnosti.

Podrobnejši opisi

Povezave

  • Orodje za eUčenje za evropski sistem izdaje carinskih odločb – CDS  GB 

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

Slovenska zakonodaja

Zakoni