Selim se v tujino

Davčna obveznost posameznika je odvisna od njegovega statusa (rezident, nerezident). Rezidenti Slovenije so zavezani za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki jih dosegajo v Sloveniji in v tujini, nerezidenti pa so zavezani za plačilo dohodnine od dohodkov z virom v Sloveniji.

Če posameznik za krajši čas odide iz Slovenije, primeroma zaradi začasne zaposlitve v tujini, študija v tujini, ipd. in ohrani vsaj eno od rezidenčnih vezi s Slovenijo (npr. uradno prijavljeno stalno prebivališče, družina ostane v Sloveniji, prisotnost v Sloveniji več kot 183 dni v koledarskem letu, …), ostane rezident Slovenije.

Posameznik, ki za daljši čas oziroma za stalno odide iz Slovenije, se šteje za nerezidenta Slovenije, ko pretrga vse pomembne rezidenčne vezi s Slovenijo, tj. odjavi stalno prebivališče v Sloveniji in prenese center osebnih (npr. selitev skupaj z družino, udejstvovanje v družabnem življenju v tujini) in ekonomskih interesov (npr. zaposlitev v tujini, premoženje) v tujino ter tudi sicer ni prisoten v Sloveniji več kot 183 dni v koledarskem letu. Tak posameznik si mora, poleg odjave stalnega (oziroma začasnega) prebivališča pri pristojnem organu (pri upravni enoti), pri finančni upravi urediti tudi svoj rezidentski status za davčne namene z vložitvijo vloge, ki je lahko podana tudi v obliki izpolnjenega Vprašalnika: ugotovitev rezidentskega statusa – odhod iz Republike Slovenije. Več informacij glede ureditve rezidentskega statusa je objavljenih v dokumentu Rezidentstvo po ZDoh-2, ZDDPO-2 in po mednarodnih pogodbah.

Podrobnejše informacije o davčnih obveznostih Slovencev ob odhodu iz Slovenije so objavljene na spletni strani finančne uprave, v dokumentu Davčne obveznosti Slovencev ob odhodu iz Slovenije.

Ali ste vedeli?

Nerezidenti so zavezani za plačilo dohodnine od vseh dohodkov z virom v Sloveniji. Primeroma so to dohodki iz kapitala (obresti, dividende, dobiček iz kapitala) in dohodki iz oddajanja premoženja v najem (najemnine) ali iz prenosa premoženjske pravice (licenčnine).

Podpisano in skenirano vlogo/vprašalnik za ugotavljanje rezidentskega statusa se lahko posreduje finančni upravi tudi po elektronski pošti na naslov slovenciposvetu.furs(at)gov.si ali preko portala eDavki z uporabo digitalnega potrdila ali z uporabniškim imenom in geslom.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH