Preselil oz. vrnil sem se v Slovenijo

Ko se posameznik preseli ali vrne v Slovenijo (primeroma zaradi zaposlitve, študija, ob upokojitvi ipd.) in na novo ali ponovno vzpostavi vsaj eno od rezidenčnih vezi s Slovenijo (npr. uradno prijavljeno stalno prebivališče, družina v Sloveniji, prisotnost v Sloveniji več kot 183 dni v koledarskem letu, …), postane rezident Slovenije za davčne namene.

S statusom rezidentstva (rezident, nerezident) je povezan tudi obseg davčne obveznosti posameznika. Rezidenti Slovenije so zavezani za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki jih dosegajo v Sloveniji in v tujini, nerezidenti pa so zavezani za plačilo dohodnine samo od dohodkov z virom v Sloveniji.

Tak posameznik si mora pri Finančni upravi RS urediti svoj rezidentski status za davčne namene z vložitvijo vloge, ki je lahko podana tudi v obliki izpolnjenega Vprašalnika: ugotovitev rezidentskega statusa – prihod v Republiko Slovenijo. Več informacij glede ureditve rezidentskega statusa je objavljenih v podrobnejšem opisu Rezidentstvo po ZDoh-2, ZDDPO-2 in po mednarodnih pogodbah.

Posamezniki, ki v Slovenijo pridejo prvič, morajo še pred prvim prejemom obdavčljivega dohodka oziroma pred prvo pridobitvijo lastništva obdavčljivega premičnega oziroma nepremičnega premoženja, predložiti prijavo za vpis fizične osebe v davčni register (obrazec DR-02). Več o vpisu v davčni register najdete v rubriki Pridobitev davčne številke za tujca.

Ali ste vedeli?

Podpisano in skenirano vlogo/vprašalnik za ugotavljanje rezidentskega statusa se lahko posreduje Finančni upravi RS tudi po elektronski pošti na naslov slovenciposvetu.furs(at)gov.si ali preko portala eDavki z uporabo digitalnega potrdila ali z uporabniškim imenom in geslom.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH