Prejemam štipendijo

Štipendije sodijo med druge dohodke po Zakonu o dohodnini. V večini primerov so za učence, dijake in študente, ki se izobražujejo po programih za pridobitev izobrazbe po predpisih, ki urejajo osnovno, srednje ali visoko šolstvo, neobdavčene do zneska minimalne plače ali celo v celoti oproščene plačila dohodnine.

Štipendijo prejme učenec, dijak ali študent za polni učni ali študijski čas

 1. Kadrovske štipendije

  Znesek kadrovske štipendije (kamor sodijo vsa povračila stroškov, ki so povezana s študijem) se ne všteva v davčno osnovo, in sicer:
  • za študij v Sloveniji do višine minimalne plače
  • za študij v tujini do višine minimalne plače, povečane za 60 %


  Nad temi zneski so štipendije obdavčene kot drug dohodek.
   

 2. Štipendije, izplačane iz proračuna, s strani tujih držav, mednarodnih organizacij

  Te štipendije so v celoti oproščene plačila dohodnine, če gre za prejemke v zvezi z izobraževanjem na podlagi posebnih predpisov in niso prejete v zvezi z opravljanjem dela ali storitev. Med te štipendije sodijo npr. državne štipendije, štipendije za deficitarne poklice, Zoisove štipendije.

Štipendije za raziskovalce na (podoktorskem) študiju oziroma usposabljanju

Štipendije so obdavčene kot drug dohodek, od katerega se plača akontacije dohodnine po stopnji 25 %. Kot drug dohodek se štipendije vštevajo tudi v davčno osnovo za letno odmero dohodnine.

V primeru, da štipendijo izplačuje tuja pravna oseba, mora prejemnik štipendije sam v 15 dneh od dneva prejema dohodka oddati Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov. Napoved lahko zelo enostavno oddate elektronsko, preko sistema eDavki:

Papirni obrazec pa lahko oddate osebno ali po pošti na katerikoli finančni urad, razen na Generalni in Posebni finančni urad.

Pomni

Posebnost: Štipendistom Fulbrigtovega programa izmenjav se v skladu z memorandumom, ki sta ga sklenili vladi RS in ZDA, lahko zmanjša davčna osnova za povračila stroškov iz tega naslova, vendar le, če stroške ustrezno izkažejo in uveljavijo pri davčnem organu.

Ali ste vedeli?

V določenih primerih izplačevalec dohodek sicer imenuje »štipendija«, vendar je že iz same pogodbe razvidno, da gre za plačilo za opravljeno delo ali storitev. V tem primeru ti dohodki sodijo med dohodke iz zaposlitve (drugo pogodbeno razmerje).

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH