Potrdilo o poravnanih obveznostih

Vlogo za izdajo potrdila o poravnanih davčnih obveznostih odda davčni zavezanec zase, ko želi pri poslovanju ali v postopkih dokazati, da ima plačane vse obveznosti do FURS.

Potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih se izda po vložitvi vloge, ki je lahko pisna ali ustna, najpozneje v 15 dneh od prejema vloge.

Kako oddam vlogo?

Vlogo za izdajo potrdila lahko vložite:

Ali ste vedeli?

Pred oddajo vloge za izdajo potrdila lahko davčni zavezanec na eKartici preveri tudi svoje knjigovodsko stanje preko sistema eDavki ali mobilne aplikacije eDavki.

Davčni zavezanec, ki odda elektronsko vlogo za izdajo potrdila preko portala eDavki, prejme potrdilo praviloma v roku ene ure vročeno elektronsko preko portala eDavki (85a. člen ZDavP-2). V primeru, ko odda vlogo na pristojnem finančnem uradu, se potrdilo izda najpozneje v 15 dneh.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH