Obdavčitev v nagradnih igrah

O nagradnih igrah govorimo, ko je za nagrado (za razliko od iger na srečo) potrebno določeno znanje, spretnost ali naključje. Dobitki v nagradnih igrah so lahko denarni ali pa v naravi (npr. računalnik ali celo avtomobil).

Obdavčitev nagrade

Dobitek v nagradni igri je obdavčen le, če njegova vrednost presega 42 EUR. V tem primeru se akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 25 % od vrednosti dobitka. Izračun in plačilo akontacije dohodnine je za davčnega zavezanca dolžan opraviti plačnik davka (to je izplačevalec dohodka) na podlagi davčnega obračuna. Če je nagrada izplačana v denarju, je davčna osnova vrednost nagrade. Če pa je nagrada v naravi, je davčna osnova tržna cena nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja (1,33333).

 

Kdaj moram vložiti napoved?

Napoved se vloži le, če nagrado podeli oseba, ki v Sloveniji ni plačnik davka (npr. tuja pravna oseba). Obrazec, ki se imenuje Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov mora davčni zavezanec vložiti v 15 dneh od dneva prejema nagrade. Davčni organ v 15 dneh od vložitve napovedi izda odločbo o višini akontacije dohodnine. Zavezanec lahko napoved zelo enostavno odda elektronsko preko sistema eDavki:

Papirni obrazec pa se lahko odda osebno ali po pošti na katerikoli finančni urad, razen na Generalni in Posebni finančni urad.

Oprostitev plačila akontacije

Če je znesek izračunane akontacije dohodnine nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača, vrednost dobitka pa se bo vseeno vštela v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.

Pomni

Davčna osnova od prejete nagrade in plačana akontacija dohodnine se upoštevata pri letni odmeri dohodnine.

Ali ste vedeli?

Dobitki v nagradnih igrah se ne obdavčijo do višine 42 EUR. Če pa vrednost dobitka preseže ta znesek, se obdavčijo v celoti.

Primer izračuna

Primer izračuna, če je nagrada v višini 1.000 EUR: Izplačevalec bo izračunal in plačal 250 EUR akontacije dohodnine. Prejemnik bo prejel nagrado v višini 750 EUR.

Primer izračuna, če je nagrada avtomobil v vrednosti 20.000 EUR:Vrednost avtomobila se poveča s koeficientom davčnega odtegljaja: 20.000 EUR X 1,33333 = 26.666,6 EUR davčne osnove X 0,25 = 6.666,65 EUR akontacije davka. Prejemnik nagrade prejme avtomobil, podeljevalec nagrade pa mora plačati 6.666,65 EUR akontacije dohodnine.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH