Vpis v EORI register in številka EORI

Kdo si pridobi številko EORI?

Vsak gospodarski subjekt oziroma oseba (fizična in pravna, ter katero koli združenje oseb, ki ni pravna oseba, vendar mu je v okviru prava Unije ali nacionalnega prava priznana sposobnost opravljanja pravnih dejanj), ki se želi poklicno ukvarjati z dejavnostmi, ki jih ureja carinska zakonodaja, si mora predhodno pri pristojnem organu pridobiti številko EORI.

Dodelitev številke EORI za slovenske gospodarske subjekte in fizične osebe

Gospodarskim subjektom, ki so ustanovljeni v Sloveniji in slovenskim fizičnim osebam ni potrebno vlagati nobenih zahtevkov za pridobitev EORI številke. Če pa bodo prvič carinili v drugi državi članici EU je potrebno izvesti aktivacijo EORI številke. Aktivacijo opravi pristojni organ na podlagi zaprosila po elektronski pošti. Številka EORI je za gospodarske subjekte enaka veljavni davčni številki s predpono SI, za fizične osebe je enaka veljavni davčni številki s predpono SI in na koncu s črko O.

Dodelitev številke EORI za gospodarske subjekte iz tretjih držav

Gospodarski subjekti iz tretjih držav (nečlanic EU) se lahko registrirajo pri pristojnem organu v kateri koli državi članici.

Kdo je pristojen za registracijo in dodelitev številke EORI v Sloveniji?

Pristojni organ za registracijo, aktivacijo in dodeljevanje številk EORI v Sloveniji je:

Finančna uprava Republike Slovenije
Finančni urad Kranj
Sektor za carine, Oddelek za TARIC

Spodnji plavž 6c
SI-4270 Jesenice

T: +386 4 202 7583
F: +386 4 202 4969
E: eori.fu(at)gov.si

Več o tem

Registracija EORI

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH