Registracija EORI

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Sistem EORI (Economic Operators Registration and Identification System EN) je vzpostavljen za namene registriranja gospodarskih subjektov iz 9. člena Carinskega zakonika Unije.

Sistem EORI omogoča registracijo in identifikacijo oseb, vključenih v poslovanje na carinskem področju. Bistvo sistema je v tem, da je oseba z eno identifikacijsko številko (t. i. številko EORI) razpoznana v celotni Evropski uniji. Oseba uporabljala eno samo številko EORI za vse carinske operacije v EU.

Sistem EORI se je med razvojem na evropski ravni združil s sistemom za pooblaščene gospodarske subjekte (AEO) v celovit sistem EOS (Economic Operators System).

Gospodarskim subjektom, ki so ustanovljeni v Sloveniji in slovenskim fizičnim osebam ni potrebno vlagati nobenih zahtevkov za pridobitev EORI številke. Slovenija se je pri vpeljavi tega sistema odločila, da bo številka EORI enaka veljavni davčni številki s predpono SI.

Gospodarski subjekti iz tretjih držav (nečlanic EU) se lahko registrirajo pri pristojnem organu v kateri koli državi članici. V Sloveniji je ta organ Finančni urad Kranj, Sektor za carine, Oddelek za TARICeori.fu(at)gov.si ).

Publikacije

  • The EORI System – Guidance document for the UCC transitional period EN

Carinski zakonik Unije z izvedbenimi in delegiranimi akti ter ostala carinska zakonodaja so dostopni na strani Carinski predpisi.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH