Poslujem v tujini

Slovenski rezident – fizična oseba, ki dosega dohodke iz naslova opravljanja dejavnosti tudi izven Slovenije, mora tudi za ta del dejavnosti ugotavljati prihodke in odhodke v skladu s slovensko davčno zakonodajo. Te prihodke in odhodke mora vključiti v davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki ga sestavi že za dejavnost, ki jo opravlja v Sloveniji. V davčnem obračunu lahko uveljavlja odbitek v tujini plačanega davka iz naslova opravljanja dejavnosti, za kar mora davčnemu organu predložiti ustrezna dokazila. Več informacij o tem si lahko preberete v Opredelitev dohodkov, doseženih v tujini oziroma z virom v tujini, za potrebe obdavčenja v Sloveniji.

Ali ste vedeli?

Za odpravo dvojne obdavčitve dohodkov lahko rezident od obveznosti za plačilo davka odšteje znesek dokončnega in plačanega davka v tujini. V zvezi s tem mora predložiti ustrezna dokazila. Znesek odbitka tujega davka je omejen na znesek davka, ki bi ga Slovenija sama odmerila od dohodkov, doseženih v drugi državi.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH