Določitev obveznosti akontacije davka

Med davčnim obdobjem zavezanec plačuje obroke akontacije davka. Najkasneje do 31. 3. tekočega davčnega obdobja zavezanec predloži obračun za preteklo davčno obdobje in ugotovi razliko med plačanimi obroki akontacije in davčno obveznostjo po obračunu.

Zavezanec, ki začne z opravljanjem dejavnosti oziroma s poslovanjem, je dolžan sam izračunati predhodno akontacijo oziroma akontacijo (v nadaljevanju: akontacija) davka v znesku glede na višino predvidene davčne osnove davčnega leta, za katero se plačuje akontacija. Obrazložen izračun predvidene davčne osnove, višino akontacije in obrokov akontacije je dolžan davčnemu organu predložiti ob predložitvi prijave za vpis v davčni register oziroma najkasneje v osmih dneh od vpisa v uradno evidenco pristojnega organa. Izračun pripravi na obrazcu obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti oziroma na obrazcu obračuna davka od dohodkov pravnih oseb, in sicer na način, da izpolnili samo tiste postavke, ki so potrebne za ustrezen prikaz višine davčne osnove, akontacije in obrokov akontacije ali pa elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki z obrazcem DD-IPDO Izračun predvidene davčne osnove.

Akontacija se plača v mesečnih ali trimesečnih obrokih. V mesečnih obrokih se plača, če znesek akontacije presega 400 eurov, oziroma trimesečnih obrokih, če znesek akontacije ne presega 400 eurov. Obroki akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo, in morajo biti plačani v dvajsetih dneh po dospelosti. Primer: obrok za mesec april dospe v plačilo zadnji dan v mesecu aprilu in mora biti plačan do 20. maja.

Akontacija dohodnine se plača na prehodni davčni podračun - proračun države SI56011008881000030, referenca: SI19 DŠ-40002.

Akontacija davka od dohodkov pravnih oseb se plača na prehodni davčni podračun – proračun države SI56011008881000030, referenca SI19 DŠ-80004.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH