Ravnanje z blagom

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Finančna uprava RS (FURS) izvaja naloge zavarovanja izvršitve prekrškovnih odločb po 201. členu Zakona o prekrških (ZP-1). Zavarovanje izvršitve se lahko izvede kot:

 • takojšnja izvršitev odločbe:
  storilcu prekrška, ki bi moral globo plačati takoj, pa tega ne stori, se na kraju prekrška zarubi premičnina.
 • začasni odvzem listin ali premičnin:
  storilcu prekrška, za katerega obstaja nevarnost, da globe ne bo plačal, se kot zavarovanje plačila globe začasno odvzamejo dokumenti, druge listine ali premičnine.
   

V skladu z Zakonom o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) je FURS pristojna za: 

 • sodelovanje v finančnih preiskavah;
 • hrambo in upravljanje premičnin nezakonitega izvora, ki so začasno zavarovane ali začasno oziroma dokončno odvzete;
 • vodenje evidence o odvzetih premičninah in centralne evidence vsega odvzetega premoženja.
    

V skladu z 204. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) je FURS pristojna za prodajo: 

 • blaga ki so ga odvzeli drugi organi (sodišče, policija itd.);
 • blaga, ki je bilo dokončno odvzeto na podlagi zakona o obdavčenju ali drugega zakona;
 • blaga, ki je bilo prepuščeno FURS v prosto razpolaganje in
 • blaga, ki ga po zakonskem pooblastilu prodaja FURS.
   

Če policija v 30 dneh po prevzemu najdene stvari v hrambo ne najde lastnika stvari, v skladu s Pravilnikom o postopku z najdenimi stvarmi stvari preda v hrambo in nadaljnji postopek FURS. Postopek hrambe, prodaje, cenitve, določitve stroškov ter uničenja stvari izvede FURS v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek.

 1. Zavarovanje izvršitve prekrškovnih odločb
 2. Odvzem premoženja nezakonitega izvora 
 3. Rubež, cenitev in prodaja blaga, ki so ga odvzeli drugi organi
 4. Najdeno blago
NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH