Opominjanje

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Finančna uprava RS na podlagi tretje točke prvega odstavka 13. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2  z opominom obvešča zavezance o stanju njihovih neplačanih zapadlih davčnih obveznostih. V opominu so zajete obveznosti, ki so zapadle v plačilo 8 dni pred izdajo opomina ter zamudne obresti od zapadlih neplačanih obveznosti, izračunane do vključno datuma izdaje opomina. V opominu so upoštevana vsa plačila, ki so bila knjižena do dneva izdaje opomina, na podlagi navedb pravilnih referenc za plačilo (sklicevanje na številko odobritve).

Izdaja opomina za davčni organ ni obvezujoča, temveč gre za seznanitev zavezanca o njegovih neplačanih davčnih obveznostih, za ureditev morebitnih nepravilnih knjigovodskih stanj in hkrati opozorilo, da plača zapadle obveznosti in se na ta način izogne davčni izvršbi in stroškom, ki so povezani s tem.

Davčni zavezanec je v opominu pozvan na takojšnje plačilo, kar pomeni, da v primeru takojšnjega plačila davčni organ ne začne postopka davčne izvršbe. Zoper zavezanca, ki po izdanem opominu zapadlih obveznosti ne plača, se začne postopek davčne izvršbe. V kolikor pa davčni zavezanec obveznosti medtem poravna, je opomin brezpredmeten.

Za večjo obveščenost zavezancev za davek o stanju njihovih terjatev in obveznosti je davčni organ uvedel storitev e-knjigovodska kartica - eKartica, s katero lahko vsak zavezanec sproti preverja stanje  odprtih terjatev in obveznosti. Vpogled v eKartico je omogočen preko spletne povezave tistim zavezancem, ki so identificirani kot uporabniki eDavkov. Prav tako so na tej spletni strani podane vse potrebne informacije in pojasnila, ki jih zavezanci potrebujejo za vpogled v knjigovodske podatke. Vstop v eKartico je možen z vnosom obveznih parametrov, to je davčne številke in leta, za katerega se pregledujejo podatki. Aplikacija omogoča tudi izračun zamudnih obresti.

Zavezancem, ki so uporabniki eDavkov, od 1. 8. 2014 vročamo opomine preko portala eDavki. Fizičnim osebam, ki še niso uporabniki eDavkov, priporočamo, da to postanejo. Na ta način lahko osebno in kadarkoli uporabljajo vse že obstoječe storitve in storitve, ki jih namerava davčni organ ponuditi v bodoče. Več o vložitvi pristopnice za elektronsko prejemanje izhodnih dokumentov si zavezanci lahko preberejo na portalu eDavki.

Finančna uprava RS pred začetkom davčne izvršbe dolžnikom pošilja tudi opomine za plačilo drugih denarnih nedavčnih obveznosti, za izterjavo katerih je pristojen davčni organ.V opominu so zajete neplačane obveznosti po posameznem predlogu za izvršbo, prejetem s strani predlagatelja. V kolikor gre za obrestovane obveznosti so v opominu obračunane tudi zamudne obresti do vključno datuma izdaje opomina.

Na ta način se dolžniku omogoči, da dolgovano nedavčno obveznost prostovoljno poravna in se s tem izogne stroškom davčne izvršbe oziroma dokaže, da je svojo obveznost že izpolnil predlagatelju oziroma je-le ta ugasnila.

Opomini za druge denarne nedavčne obveznosti se ne pošiljajo preko portala eDavki, temveč po pošti, z navadno vročitvijo. Opominu je v tem primeru priložen tudi univerzalni plačilni nalog.

Podatek o višini dolga v posamezni zadevi izterjave nedavčnih obveznosti lahko dolžniki pridobijo tudi na spletnem naslovu na povezavi e-izvršbe za dolžnike (vnesti je potrebno podatek o številki zadeve, npr. opomina in svoj osebni podatek – davčno številko ali EMŠO).

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH