| Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Plačniki nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) občin Šentilj in Šmarješke Toplice poravnajte obveznosti na nov račun občine.

Plačnike nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) občine Šentilj obveščamo, da je potrebno obroke NUSZ, ki zapadejo v plačilo po 01. 02. 2024, poravnati na nov račun občine SI56011008885180051.

Stari podračun občine SI56013188885180039 zaradi prenosa podračuna iz EZR občine na EZR države od 01. 02. 2024 ni več aktiven.

Plačnike nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) občine Šmarješke Toplice obveščamo, da je potrebno obroke NUSZ, ki zapadejo v plačilo po 01. 02. 2024, poravnati na nov račun občine SI56011008886060035.

Stari podračun občine SI56014068886060076 zaradi prenosa podračuna iz EZR občine na EZR države od 01. 02. 2024 ni več aktiven.