POMEMBNO OBVESTILO Bodite pozorni na spremenjene podračune za plačilo trošarin in okoljskih dajatev.

Usposabljanje s področja carinske zakonodaje, 15. 3. 2021 do 26. 3. 2021

Zaključek usposabljanja

V petek, 19.3.2021 se je zaključilo usposabljanje s področja carinske zakonodaje, ki se ga je udeležilo 144 slušateljev. Tisti, ki so se udeležili vseh predavanj, bodo prejeli potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju.

S pridobitvijo potrdila o uspešno opravljenem usposabljanju s področja carinske zakonodaje je izpolnjen pogoj poklicne kvalifikacije iz točke (d) 39. člena Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije za pridobitev statusa AEO in nekaterih drugih carinskih dovoljenj.

Usposabljanje s področja carinske zakonodaje se praviloma izvaja enkrat letno. Informacije o naslednjem usposabljanju ali o morebitni ponovitvi letošnjega usposabljanja bomo objavili med Seminarji.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH