CBAM

Opis

Poenostavljena ponazoritev procesa C B A M.
Depositphotos

Mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah (CBAM) je okoljski mehanizem, zasnovan v kontekstu Zelenega dogovora in podpore cilju ogljične nevtralnosti EU do l. 2050. Cilj mehanizma je zagotoviti, da izdelki iz uvoza vsebujejo strošek ogljičnega odtisa, torej izenačitev obdavčitve domačih in uvoženih proizvodov ter preprečitev uhajanja ogljika zaradi selitve proizvodnje iz EU v druge države, ki so glede zmanjšanja emisij manj ambiciozne. CBAM se uporablja za naslednje sektorje blaga: cement, železo in jeklo, aluminij, električno energijo, gnojila in vodik.

V prehodnem obdobju, ki poteka od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2025, morajo uvozniki le poročati o vgrajenih emisijah v blagu brez finančne prilagoditve. Poročilo se predloži do konca meseca, ki sledi četrtletju, v katerem je bil opravljen uvoz blaga. Od 1. 1. 2026, ko CBAM stopi v polno veljavo, uvoz blaga brez statusa pooblaščenega deklaranta CBAM ne bo več mogoč. Predložiti bo treba letno deklaracijo CBAM, ki bo vsebovala podatke o uvoženem blagu, vgrajenih emisijah v blagu in hkrati predložiti ustrezno število kuponov CBAM.

Kdaj nastane obveznost za poročanje v prehodnem obdobju?

Kadar se blago navedeno po tarifnih oznakah v Prilogi I Uredbe (EU) št. 2023/956, s poreklom iz tretje države, uvozi na carinsko območje Unije (sprostitev v prosti promet vključno s sprostitvijo blaga v prost promet s plačila DDV oproščeno dobavo v drugo državo članico – CP42). Obveznost poročanja nastane tudi za oplemenitene proizvode iz blaga CBAM, ki so rezultat postopka aktivnega oplemenitenja iz člena 256 Uredbe (EU) št. 952/2013, kadar se ti proizvodi sprostijo v prost promet v EU.

Izjeme, za katere mehanizem CBAM in obveznost poročanja, ne veljata:

  • blago CBAM s poreklom iz naslednjih držav: Švice, Norveške, Islandije in Lihtenštajna ter blago CBAM s poreklom z naslednjih ozemelj: Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta in Melilla. Izjema je tudi blago s poreklom iz Evropske Unije;
  • blago CBAM, katerega realna vrednost na pošiljko ne presega 150 eur;
  • blago v osebni prtljagi potnikov, ki prihajajo iz tretje države, če realna vrednost tega blaga ne presega 150 eur;
  • blago, ki se giblje ali uporablja v okviru vojaških aktivnosti.

Kdo je zavezan za poročanje CBAM v prehodnem obdobju?

  • V primerih, ko uvoznik vloži carinsko deklaracijo za sprostitev blaga v prosti promet, v svojem imenu in za svoj račun oziroma v imenu in za račun katerega je carinska deklaracija vložena (obveznost velja tudi za imetnika dovoljenja za vpis v evidence deklaranta), je zavezanec za poročanje uvoznik;
  • V primerih, ko posredni carinski zastopnik, imenovan v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 952/2013, vloži carinsko deklaracijo za sprostitev v prosti promet v svojem imenu, vendar za tuj račun in ima uvoznik, katerega zastopa sedež izven Unije, je zavezanec za poročanje posredni carinski zastopnik.
  • V primerih, ko posredni carinski zastopnik, imenovan v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 952/2013, vloži carinsko deklaracijo za sprostitev v prosti promet v svojem imenu, vendar za tuj račun in ima uvoznik, katerega zastopa sedež znotraj Unije, je zavezanec za poročanje posredni carinski zastopnik. V kolikor obveznosti poročanja, za uvoznika s sedežem v Uniji, ne želi prevzeti, uvoznika o tem uradno obvesti in ga seznani z obveznostjo poročanja CBAM.S tem obveznost poročanja preide na uvoznika.
  • V primerih, ko neposredni carinski zastopnik, vloži carinsko deklaracijo za sprostitev v prosti promet v tujem imenu in za tuj račun, je zavezanec za poročanje uvoznik, katerega zastopa.

Poročilo se vloži preko Portala CBAM. Navodila in postopek za registracijo se nahajajo na spletni strani e-Carina pod »Evropske aplikacije«.

Vstop v Portal CBAM

Za vsebinska vprašanja glede izpolnjevanja obveznosti CBAM, se lahko obrnete na e-naslov cbam.fu(at)gov.si, za tehnično pomoč na: Sektor za centralno pomoč uporabnikom sd.fu(at)gov.si, tel.: 05 297 6800.

Na spletni strani Evropske komisije o mehanizmu za ogljično prilagoditev na mejah  , so objavljene vse informacije o CBAM, ki se tudi redno posodabljajo.

Smernice o izvajanju mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah za uvoznike blaga v EU  GB

MENI
SKRIJ
NA VRH