Davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Z davkom od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov so obdavčeni dobički od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov. Davčni zavezanec  je fizična osebna,  rezident Republike Slovenije po zakonu, ki ureja dohodnino.

Za odsvojitev izvedenega finančnega instrumenta se šteje vsaka transakcija ali dogodek, na podlagi katere davčni zavezanec doseže izgubo ali dobiček.

Zavezanec je zavezan za plačilo davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, ki imajo vir v Republiki Sloveniji in od dobička od odsvojitve finančnih instrumentov, ki imajo vir izven republike Slovenije, in sicer za tiste izvedene finančne instrumente, ki so jih pridobili na dan 15. 7. 2008 ali po njem.

MENI
SKRIJ
NA VRH