Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Predmeti kulturne dediščine

Življenjski in poslovni dogodki

PREBIVALCI
fizične osebe

 

Zadnje novice

  • V zadnjih 11 mesecih ni bila objavljena nobena novica.

Opis

Kulturna dediščina predstavlja zgodovino naroda, neprecenljivo zapuščino rodovom in bogat vir informacij o načinu vedenja naših prednikov. Predmete kulturne dediščine delimo na premične (slike, kipi, fotografije, knjige, arheološki predmeti, rokopisi, razne zbirke, dokumenti, pečatniki, stari predmeti – igrače, pohištvo, zlatnina, instrumenti, ure itn.) in nepremične (stavbe, cerkve, naselbine, spomeniki, krajina in podobno).

Predpisi s področja izvoza in uvoza določajo način varstva kulturne dediščine, pristojnosti pri njenem varstvu zaradi celostnega ohranjanja dediščine, določajo splošne izvozne in uvozne zahteve, vsebujejo določbe glede dovoljenj za iznos in izvoz, kategorije predmetov kulturne dediščine, postopke zadržanja premične kulturne dediščine in izvajanja carinskega nadzora nad dediščino.

Za izvoz predmetov kulturne dediščine iz carinskega območja Unije je treba predložiti izvozno dovoljenje. Tako dovoljenje izda pristojni organ države članice, na ozemlju katere se predmet kulturne dediščine nahaja. S carinskimi kontrolami se zagotovi, da lahko carinsko območje zapustijo le tisti predmeti kulturne dediščine, ki jim je priloženo veljavno izvozno dovoljenje.

Predmete kulturne dediščine je dovoljeno uvažati in zanje ni potrebno uvozno dovoljenje.

Če država izvora predpisuje izvozno dovoljenje ali drug dokument, ga je treba pri uvozu predložiti.

V primeru suma o kršenju pravil ravnanja s kulturno dediščino morajo carinski organi pri pristojnemu organu (Ministrstvo za kulturo) preveriti, ali predmeti spadajo v kulturno dediščino ali ne. Za čas preverjanja, do odprave razlogov za zadržanje, ostane blago pod carinskim nadzorom.

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Pravilniki