Ozonu škodljive snovi

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Snovi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča, so zelo škodljive. Tanjšanje ozonskega plašča ima namreč negativne posledice, saj je s tem zmanjšana zaščita vseh živih bitij pred ultravijoličnimi žarki, ki skozi ozonsko luknjo lažje prodrejo do površja Zemlje.

Največji uničevalci ozonskega plašča so klorofluoroogljikovodiki (CFC), ki v naravi ne obstajajo, ampak jih proizvaja človek. Molekule CFC se nahajajo v avtomobilskih sedežih, klimatskih napravah, hladilnikih, lakih za lase, insekticidih, sredstvih za čiščenje, izolirnih materialih, embalaži in podobnih izdelkih. Zaradi tega je temeljni cilj zakonodaje na tem področju doseči prepoved proizvodnje in uporabe CFC ter izdelkov in opreme, ki te snovi vsebuje ali pa je od njih odvisna. Nadomestile naj bi jih druge spojine, ki razpadajo v nižjih plasteh ozračja, ne vsebujejo atomov klora in broma, zato ne reagirajo s stratosferskim ozonom.

Mednarodna trgovina z ozonu škodljivimi snovmi in izdelki ter opremo, ki take snovi vsebuje oziroma je od njih odvisna, je sicer dovoljena, vendar strogo nadzorovana. Uvoz in izvoz sta dovoljena le na podlagi dovoljenja, ki ga izda Evropska komisija.

Carinski organi izvajajo nadzor nad ozonu škodljivimi snovmi ter nad izdelki in opremo, ki takšne snovi vsebuje ali pa je od njih odvisna. Iz nadzora so izvzeti osebni predmeti potnikov. Nadzor se izvaja ob vstopu na oziroma izstopu z carinskega območja Evropske unije. Ob izvajanju nadzora se preko podatkovne zbirke Evropske komisije preveri, ali je bilo za konkretno pošiljko izdano predpisano dovoljenje.

Podrobnejše informacije s področja ozonu škodljivih snovi lahko pridobite na spletni strani Agencije RS za okolje, kjer se nahajajo tudi odgovori na pogosto zastavljena vprašanja s tega področja, informacije o možnosti pridobitve dovoljenja in vlogi carinskih organov pri njegovem preverjanju pa lahko pridobite na spletni strani Evropske komisije.

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

Slovenska zakonodaja

Uredbe

MENI
SKRIJ
NA VRH