Sodelovanje gospodarstva s FURS na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev

Kontaktna skupina predstavnikov za gospodarstvo (KSG) za področje carine, trošarin in okoljskih dajatev

Poslovni ljudje se rokujejo, ko zaključujejo sestanek.
Bigstock

V skladu s členom 14 (2) CZU carinski organi vzdržujejo reden dialog z gospodarskimi subjekti in drugimi organi, vključenimi v mednarodno blagovno menjavo. Spodbujajo preglednost, tako da dajo carinsko zakonodajo, splošne upravne odločitve in obrazce za zahtevke prosto na razpolago, in sicer – kadar je to izvedljivo – brezplačno in z objavo na spletnih straneh. KSG predstavlja glavni forum za medsebojno izmenjavo mnenj med gospodarskimi subjekti in FURS na področju carine, trošarin in okoljskih dajatev, zlasti v zvezi s:

  • pripravo navodil in pojasnil za področje carine, trošarin in okoljskih dajatev;
  • pripravo novih informacijskih rešitev, trošarin in okoljskih dajatev;
  • zakonodajnimi novostmi s področij carine;
  • izvajanjem carinske, trošarinske in okoljske zakonodaje.

Odprti dialog zagotavlja, da se pri pripravi predlogov navodil in pojasnil upoštevajo mnenja zainteresiranih strani gospodarstva, ter dosega najboljše delovanje FURS v skladu s potrebami gospodarstva. Osnutki navodil in pojasnil s področja carine, trošarin in okoljskih dajatev se redno objavijo na spletni strani FURS skupaj z obrazcem za pripombe, na podlagi katerega lahko zainteresirani člani KSG in druge zainteresirane stranke podajajo pripombe. Poleg navedenega lahko člani KSG razpravljajo, analizirajo in po potrebi podajo svoje mnenje v pisni obliki na druga carinska in trošarinska vprašanja, ki so zanimiva za gospodarske subjekte.

Zainteresirani gospodarski subjekti lahko imenujejo dva predstavnika (enega polnopravnega člana in enega namestnika). Svoje prijave oddajte na priloženem obrazcu po elektronski pošti na naslov gfu.fu(at)gov.si.

Na tej strani so dostopna odprta in zaprta posvetovanja za gospodarstvo za področje carine, trošarin in okoljskih dajatev.

Zadeva in opis:

Osnutek navodila o začasni hrambi blaga

S tem navodilom se določa postopek odobritve prostora za začasno hrambo oziroma odobritve ali
določitve kraja za začasno hrambo, kdaj se vloži deklaracija za začasno hrambo ter izvajanje
postopkov v okviru začasne hrambe.

Pripombe se podajo na obrazec za pripombe.

Kategorija:
Carina – carinski postopki

Ciljne skupine:
Predstavniki kontaktnih skupin za gospodarstvo oziroma vsi zainteresirani

Datum izdaje:
15. 2. 2024

Datum zaključka:
28. 2. 2024
MENI
SKRIJ
NA VRH