Pooblaščeni gospodarski subjekt (AEO)

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Namen AEO programa Evropske unije je izboljšati varnost na zunanjih mejah Unije in hkrati pospešiti pretok blaga s poenostavljenimi postopki in uporabo informacijske tehnologije. Status AEO tako prinaša gospodarskim subjektom, ki izpolnjujejo pogoje in merila, ugodnosti v obliki olajšanja carinskih kontrol glede varstva in varnosti in/ali poenostavitev v skladu s carinskimi predpisi. Program AEO Evropske unije je del svetovne pobude, da se zagotovi varnost celotne dobavne verige.

Zahtevek za AEO obravnava Finančni urad Ljubljana, ki je v Sloveniji pristojen za izdajo potrdil AEO.

Za pridobitev dovoljenja AEO in nekaterih drugih carinskih dovoljenj je potrebno izpolniti pogoj praktičnega standarda usposobljenosti oziroma poklicne kvalifikacije, neposredno povezane z opravljanjem dejavnosti.

Podatki o imetnikih dovoljenja AEO in splošne informacije v zvezi z AEO so objavljene na spletni strani Evropske Komisije DG TAXUD. AEO Compact Model in AEO e-knjiga sta pripomočka, ki sta namenjena podjetjem in carinskim organom za lažje razumevanje ocene tveganja pri pretoku blaga in koncepta AEO na splošno.

Od 1. oktobra 2019 se za vnos elektronskih zahtevkov za pridobitev dovoljenja za status pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO) uporablja EU harmoniziran portal za gospodarske subjekte (t.i. GTP). V okviru splošnega portala GTP je na voljo poseben portal eAEO (t.i. STP). Namen posebnega portala eAEO je izboljšava in pospešitev izmenjave informacij v zvezi z zahtevki in dovoljenji AEO. Podrobna navodila za prijavo v portal so na voljo v dokumentu Navodila za prijavo v evropski sistem – portal za gospodarske subjekte (GTP).

Carinski zakonik Unije z izvedbenimi in delegiranimi akti ter ostala carinska zakonodaja so dostopni na strani Carinski predpisi.

NI NOVIC

PODJETJA - fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

MENI
SKRIJ
NA VRH