Zaščitene živalske in rastlinske vrste

Konvencija CITES

Pri trgovanju z ogroženimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, ki so zaščitene z mednarodno  konvencijo CITES, veljajo stroge omejitve. Vsako zaščiteno žival, rastlino ali izdelek iz njih morajo spremljati dokumenti, ki so predpisani s konvencijo CITES in evropskimi ter nacionalnimi predpisi. Dokumenti so potrebni za žive ali mrtve živali in rastline ter njihove dele in izdelke iz njih, in sicer tako pri uvozu kot izvozu. V Sloveniji je za izdajanje teh dokumentov pristojno Ministrstvo za naravne vire in prostor.

V določenih primerih predpisana dovoljenja za uvoz in izvoz CITES osebkov niso potrebna. Ena takšnih olajšav velja tudi v potniškem prometu pri prenosu blaga za osebne oziroma gospodinjske potrebe, kjer dovoljenje za uvoz oziroma izvoz ni potrebno v primeru:

  • do največ 125 gramov kaviarja jesetrovk (Acipenseriformes spp.) na osebo, v posodah, ki so označene v skladu s predpisi;
  • do treh ropotulj iz kaktej (Cactaceae spp.) na osebo;
  • do štirih mrtvih obdelanih osebkov krokodilov (Crocodylia spp.) na osebo, razen mesa in lovskih trofej;
  • do treh lupin polžev vrste Strombus gigas na osebo;
  • do štirih mrtvih osebkov morskih konjičkov (Hippocampus spp.) na osebo;
  • do treh lupin školjk velikank (Tridacnidae spp.) na osebo, ki skupaj ne presegajo 3 kg, pri čemer je osebek lahko ena neodprta lupina ali dve pripadajoči lupini;
  • osebkov iz agarskega lesa (Aquilaria spp.in Gyrinops spp.) – do 1 kg lesnih sekancev, 24 ml olja in dveh nizov lesenih kroglic ali molilnih kroglic (ali dveh ogrlic ali zapestnic) na osebo.

Ukrepi carinskega organa

Carinski organi preverjajo, ali pošiljke z osebki zaščitenih rastlinskih in živalskih vrst ob vnosu v EU, pri izvozu ali ponovnem izvozu iz EU, in pri tranzitu preko ozemlja EU, spremljajo ustrezna dovoljenja. Osebke zaščitenih živalskih in rastlinskih vrst, ki jih ne spremljajo predpisana dovoljenja, carinski organi zasežejo, zoper kršitelja pa lahko sprožijo tudi prekrškovni ali kazenski postopek. 

Ali ste vedeli?

Pri prehodu čez mesto carinske kontrole morate osebke zaščitenih rastlinskih in živalskih vrst obvezno prijaviti, na mejnih prehodih z ločenima (rdečim in zelenim) prehodoma (npr. na letališčih), pa morate iti čez rdeči prehod (Blago za prijavo). Kadar ste v dvomu, ali ste blago dolžni prijaviti, je priporočljivo carinskim organom prijaviti vse blago, ki ga prinašate s seboj.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH